Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Návrh na zákaz styku k nezletilému

Návrh na zákaz styku k nezletilému


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vzor návrhu na zákaz styku k nezletilému dítěti, jak jej sepisují sociální pracovníci s klienty. Navrhuje zákaz styku rozvedeného otce s nezletilým dítětem.

Úryvek

“ Okresnímu soudu v Ostravě

Žalobce:
Hana Líná, narozena 3. 3. 1984, trvale bytem Ostrava – Dubina, J. Maluchy 1212/30

Žalovaný:
Rudolf Kos, narozen 3. 8. 1982, trvale bytem Mor. Ostrava a Přívoz, Sokolská 212/22Návrh na zákaz styku k nezletilému Miroslavovi Tichému, narozenému 1. 3. 1999I.

Rozvod manželství byl v r. 2001 rozsudkem okresního soudu v Ostravě, spisová značka 21c 88/2001. Rozsudkem opatrovnického soudu, spisová zn. 41p 326/2000, byl nezletilý Miroslav Tichý, narozený 1. 3. 1999 svěřen do výchovy matky. Otci Rudolfovi Tichému byla vyměřena vyživovací povinnost k neletilému Miroslavovi ve výši 2 000,- měsíčně.

Důkazy: Spis o rozvodu a spis opatrovnického soudu, nechť si vyžádá soud, výslechy
obou účastníků.II.

Úprava rodičovského styku k nezletilému Miroslavovi nebyla proveden, tudíž toto záleželo na domluvě obou účastníků. Otec Rudolf Tichý si bral Miroslava do vlastní péče jedenkrát za 14 dní, o letních prázdninách na týden na chatu a dvakrát byli společně lyžovat na horách. V létě r. 2005 se stalo, že Miroslav přijel z chaty a matka jej slyšela mluvit vulgárně i když nikdy předtím takto nemluvil. Miroslav měl na svém těle klíště, které našla až matka. Po vánocích 2005 byl Miroslav s otcem na horách po dobu jednoho týdne. Miroslav přijel nachlazený a dětská lékařka jej vyšetřila a zjistila, že má zánět horních cest dýchacích. V důkazech o rozvodu matka uvedla, že otce viděla dvakrát hrát na automatech a tak se domnívá, že má na syna otec špatný vliv.
Vladěna Tichá je zaměstnána jako kadeřnice v modelovém salónu Hair a její průměrný měsíční čistá mzda činí 9 000,-. Rudolf Tichý je zaměstnán jako dopravní policista u PČR a jeho průměrný měsíční čistý plat činí 16 700,-. Otec svou vyživovací povinnost řádně plní.

Důkazy: výslechy obou účastníků, zpráva ošetřujícího lékaře nezl. Miroslava,
potvrzení o výši příjmů, nechť si vyžádá soud.
Vzhledem k tomu, matka žádá, aby soud rozhodl"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x474aa9a251ad1.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Navrh_zakaz_styku.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse