Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Návrh na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejsříku

Návrh na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejsříku


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vzor návrhu na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku, který je potřebný při založení nové obchodní společnosti tohoto typu.

Úryvek

"NÁVRH NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Krajský soud v Plzni
oddělení obchodního rejstříku a jiných vedených soudem
Sady 5. května
301 00 Plzeň

Věc. návrh na zápis společnosti …………… do obchodního rejstříku

Společenskou smlouvou sepsanou a podepsanou dne 1. 12. 2010 jsme založili společnosti s ručením omezeným ………….., proto
n a v r h u j e m e
provedení zápisu do obchodního rejstříku:

Obchodní jméno: ………………………., s. r. o.
Sídlo: Na Libuši 614, Bechyně 391 72
IČO: 683 58 504
Předmět podnikání: Hostinská činnost
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Společníci: 1. ……………………………, bytem ……………………
2. ………………………….., bytem ………………………
3. ……………………………, bytem ……………………

V Plzni dne

………………………………. ………………………………..
Petra N. Dana P.

……………………………….
Eva K."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x495e52554dbbb.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Navrh_zapis_s.r.o..doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse