Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Návrh variant zabezpečení Letiště Pardubice

Návrh variant zabezpečení Letiště Pardubice

Kategorie: Technické - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní, Praha 1

Charakteristika: Práce představuje nejen letiště jako instituci všeobecně, ale zaměřuje se hlavně na řešení zabezpečení provozu na letišti v Pardubicích z pohledu služeb poskytovaných cestujícím, ale i bezpečnosti provozu dle platných nařízení.

Obsah

1.
Letiště v ČR
a) Letečtí dopravci
b) Analýza současného stavu
c) Charakteristika letiště
d) Technické charakteristiky letiště
2.
EBA a.s. jako provozovatel civilní části Letiště Pardubice
3.
Služby letiště civilním letadlům
a) Odbavení cestujících
b) Odbavení nákladu
c) Služby posádkám letadel
d) Technická obsluha letadel
e) Ostatní služby
4.
Vnitřní prostředí EBA a.s.
a) Současný stav
b) Smíšený provoz a jeho zvláštnosti
5.
Analýza zabezpečení provozu letiště
a) Technické zabezpečení
b) Hasičská a záchranná služba (HZS)
c) Zabezpečení služeb ŘLP
d) Meteorologické zabezpečení
e) Ostraha
f) Ornitologické zabezpečení
g) Personální zabezpečení
6.
Návrh variant budoucího zabezpečení provozování letiště Pardubice
7.
Seznam literatury

Úryvek

"Technické charakteristiky letiště
viz. AIP Czech republic příručka (příloha této práce)

EBA a.s. jako provozovatel civilní části Letiště Pardubice

Historie civilního mezinárodního letiště Pardubice je datována od roku 1995, resp. 1994. Do tohoto data bylo jako vojenské letiště výhradně využíváno pro vojenské účely. Do roku 1989 nebyl civilní provoz z důvodů politických a vojenských na letišti myslitelný. Změna politické situace v ČR po tomto datu.
V září 1994 se společnost stala vítězem konkurzu na využiti volné kapacity vojenského letiště s cílem využít stávající vojenské letiště a otevřít jej i jako regionální letiště se smíšeným mezinárodním leteckým provozem.
K ujasnění celkové koncepce byla zpracována studie o využitelnosti letiště Pardubice pro civilní účely, včetně studie vlivu na životní prostředí a hlukové studie. Ze studie EIA (Vliv stavby na životní prostředí), k jejímž závěrům se Ministerstvo životního prostředí vyjádřilo kladně, vyplývá, že civilním provozem nedojde k narušení životního prostředí, a že i přípustné hlukové limity budou s využitím minimálních protihlukových opatření dodrženy.
Kvalita tohoto projektu byla podpořena grantem z fondu PHARE, uděleného počátkem roku 1995, zaměřeného na zpracování Feasibility Study a strategického plánu dle norem a požadavků Evropského společenství, který prokázal životaschopnost tohoto projektu. Feasibility Study byla vypracována renomovanou italskou společností ALENIA AEROSPAZIO, známou nejen z leteckého, ale i z kosmického průmyslu.
Do roku 1995 vstupovala akciová společnost s jasným cílem, a to zahájit civilní letecký provoz na letišti v Pardubicích. Počátkem tohoto roku rozhodla valná hromada společnosti o navýšeni základního jmění ze dvou na dva a pul milionu korun. V únoru změnila společnost své sídlo z Masarykova náměstí přímo na letiště, do nově zrekonstruované budovy pronajaté od MO ČR. Rovněž v tomto měsíci obdržela společnost statut provozování veřejného mezinárodního letiště s provozem VFR s platností od 25.5. 1995 a neméně důležité rozhodnutí Ministerstva hospodářství o udělení, již výše zmiňovaného grantu z prostředků PHARE na dopracování studie proveditelnosti dle evropských standardů. Tato studie byla za spolupráce firmy dokončena v listopadu téhož roku a slavnostně předána 12.12.1995.
Diky aktivitě vedoucích pracovníků firmy se společnost stala mimořádným členem Asociace leteckých dopravců.
Dne 18. května 1995 byl oficiálně, za přítomnosti tehdejšího ministra obrany CR Viléma Holáňe, zahájen veřejný mezinárodní provoz na letišti v Pardubicích. Došlo i k podpisu smlouvy mezi EBA a.s. a RLP Praha o poskytování služeb řízení letového provozu na pardubickém letišti.
Ve stejném roce Úřad pro civilní letectví udělil společnosti EBA a.s. oprávnění k provozování letiště a z rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů, byl společnosti EBA a.s. dán souhlas k poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Pardubice. Povolení zahrnuje technické odbavení letadel, odbavení cestujících, nákladu a pošty, EBA má i certifikát na odbavení nebezpečného zboží a oprávnění doplňovat LPH. Oficiálně bylo letiště pro civilní provoz otevřeno 18.5.1995.
Cestujícím začala sloužit nová odbavovací hala, byly poskytovány celní, pasové a handlingové služby.
Rok 1995 byl zlomovým i v oblasti hospodaření. Poprvé od vzniku společnosti bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku. Na tomto kladném výsledku se významně podílel přínos z leteckých činností, pronájem reklamních ploch a samozřejmě odpovídající politika na straně výdajů.
Na zaklade dalšího dovybavení letiště obdržela EBA a.s. povoleni k leteckému provozu za podmínek IFR, tj. za ztížených povětrnostních podmínek a v noci, a to od 1.6.1996. V tomto roce začala cestujícím sloužit nově zrekonstruovaná odbavovací hala a 1.11.1996 dochází rovněž k otevření Obchodní zóny Starý Máteřov na místě původního západního rozptylu."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9207
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse