Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nechuť cokoliv dělat v rámci dospívání

Nechuť cokoliv dělat v rámci dospíváníKategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o popis reálných situací z problematiky dospívání a jeho jednotlivých stádiích, konkrétně pak o období odmítání a letargie. Práce obsahuje také doporučené reakce rodičů na jednání svých potomků.

Obsah

1.
Úvod
2.
Není, co bořit
3.
Přestávka před cílem
4.
O záchranu nestojí
5.
Na pasivní obranu pasivní útok

Úryvek

"Přestávka před cílem
Jitčini rodiče nejsou ani bývalí hippies, ani notoričtí stěžovatelé. “Podle mého názoru má dcera období adolescenčního vzdoru už za sebou,” soudí její otec. “Bylo sice mírné, ale také jsme si vyslechli, jak jsme s manželkou nemožní. Před tímhle návalem nicoty jsme si proto mysleli, že už máme vyhráno. Jediná odpověď, kterou v současné době na naše pobídky k jakékoli činnosti reaguje, zní: “Co pořád máte…” Na rozdíl od nás si totiž vůbec nepřipouští, že je něco v nepořádku.”
Logické vysvětlení pro dívčinu pasivitu má populární psychoanalytik a Freudův žák E. H. Erikson. Podle jeho teorie je přechod mezi dospíváním a dospělostí jakýmsi vývojovým moratoriem. Dítě je psychicky i fyzicky dospělé a teď dospívá také ideologicky: pátrá po smyslu života i běhu lidských dějin.
“Jak dlouho takové pátrání asi trvá?” ptá se s mírnou ironií otec dívky. Přesného termínu se však od Eriksona nedočká: moratorium trvá měsíce, někdy i roky. Zřetelnější bývá u teenagerů, kteří měli harmonické dětství – vypadá to, jako by se jim do dospělosti příliš nechtělo. Do života je obvykle katapultuje nějaká osudová událost, například vážný vztah, první samostatní bydlení nebo nutnost vydělat si na sebe. Erikson však důrazně varuje všechny rodiče, kteří by byli pokušení nutit dítě do života násilím. V lepším případě se totiž může stát, že jejich potomek bude pátrat po smyslu života ještě v době, kdy by už měl naplno žít, v horším může skončit s psychickou poruchou v léčebném zařízení.

O záchranu nestojí
Rodiče sedmnáctiletého Ericha emigrovali do Švýcarska před dvaceti lety a za tu dobu se jim tam podařilo vybudovat slušné postavení. Letos ovšem Ericha vyloučila na základě nezdařených testů už druhá ženevská střední škola. V září měl nastoupit na učiliště, což také zdánlivě udělal.
Ve skutečnosti proseděl dobu vyučování na břehu Ženevského jezera. Když začalo v polovině října pršet, přiznal rodičům, že se ve škole ještě ani neukázal. Od té doby leží ve svém pokoji a dívá se na televizi. Ráno, v poledne, večer. Nikam nechodí, nikomu netelefonuje, odpovídá jednoslabičně.
“Já jsem prosila a plakala, manžel křičel, vyhrožoval,” vzpomíná na jedny z nejtěžších měsíců svého života Erichova matka. “Situaci nám pomáhali řešit učitelé, výchovní poradci, naši i Erichovi kamarádi. Všechno marné, je stále pasivnější.”
Důvody podobné apatie vysvětluje v knize Dospívání chlapců (Portál, 1997) psycholog Oldřich Matoušek:
“Některý mladý muž potřebuje zajít hodně daleko, aby našel svou budoucí totožnost. Potřebuje úplně odvrhnout rodičovské hodnoty, přestat chodit do školy, odejít z domova nebo něco podobně radikálního. Snaží-li se mu v tom rodiče vší mocí zabránit, organizují-li houfy ochránců a pomocníků, jen tím přilévají oleje do ohně.”
Skrytým důvodem Erichova mlčenlivého, leč vytrvalého protestu byla podle psychologa Jiřího Kubičky zřejmě urputná snaha rodičů začlenit se do švýcarské společnosti. Dlouhých dvacet let se snažili získat slušná pracovní místa, byt na dobré adrese, vlivné přátele. Erich dělá všechno pro to, aby na rozdíl od nich nebyl vzdělaným a společensky úspěšným Švýcarem. Na neštěstí pro rodiče se mu protest daří."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: hum_psyx0012.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Odmitani_v_dospivani.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse