Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Něco o korupci

Něco o korupci


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje korupci, věnuje se podmínkám, za kterých vzniká. Popisuje důsledky neregulované korupce a snahy, jak ji eliminovat. V této části práce je uvedena tabulka korupce pro vybrané země.

Obsah

1.
V jakých podmínkách nám korupce nejlépe pokvete?
2.
Co se může stát necháme-li korupci volný průběh?
3.
Jak tedy korupci eliminovat?
4.
Korupce vybraných zemí pro roky 2000 a 2006
5.
A co říci závěrem?

Úryvek

“ Korupce je zcela jistě velmi negativní jev, v současné době se s ní setkáváme zejména díky masmédiím prakticky denně. Obklopuje nás vlastně na každém kroku. Tento jev nemá hranice. Říká se, že každý člověk má svou cenu a u korupce to platí obzvlášť.
Korupce má vlastní pravidla hry a dokáže kolem sebe šířit tzv. korupční klima, které je schopno měnit postoje nejen jednotlivců, ale i celých mas.
Korupce postihuje zejména politiku a hospodářský sektor, může jí být ale infikována i celá společnost. Může být drobná,téměř neznatelná. Ale také vyrůst do obrovských rozměrů – záleží jen na prostředí. Může být neorganizovaná, nahodilá či naopak velmi dobře organizovaná, až plánovaná. Vyznačuje se drobnými úsluhami, podplácením, ale také vydíráním, zastrašováním,…. Formy korupce mohou být i velmi rafinované.

V jakých podmínkách nám korupce nejlépe pokvete?
Pro korupci jsou ideální režimy centralizované, kde je politická moc koncentrována a k tomu apatická veřejnost, která se o politiku a veřejné věci příliš nezajímá, nebo na ně nemají téměř žádný vliv. Což už tady jednou bylo. A jakoby se to jistých momentech znovu vracelo. Arogance moci… V současnosti je korupce snad nejhmatatelnější mezi vysokými politiky, ale také mezi úředníky a zaměstnanci veřejné správy. U těch druhých jí mnohdy napomáhají relativně nižší platy.

Co se může stát necháme-li korupci volný průběh?
Může dojít až k oslabení správy veřejných věcí, což může v krajním případě vést až k rozpadu fungování státu. Její vliv ničí demokratické systémy a dů¬sledky zasahují snad všechny obory lidské činnosti. Nemožnost svobodného podnikání může vést k oslabení hospodářských výsledků. Korupce tedy defacto brání volné soutěži. Vede také k růstu chudoby, nezaměstnanosti, prohlubování sociálních rozdílů. Zvyšuje se kriminalita. Dalším důsledkem je růst daní a z toho plynoucí daňové úniky. Vzrůstá nedůvěra v ekonomika, politiku i vlastní schopnosti, což může vyvolat až celkovou rezignaci. Boj proti korupci by měl být věcí každého občana. Opomene-li vládnoucí garnitura tuto skutečnost a nebude-li s občany dostatečně komunikovat, je téměř jisté, že jakékoliv reformní snahy nemohou být úspěšné."

Poznámka

Obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x477f8e2075355.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Neco_o_korupci.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse