Referáty veřejná ekonomika

Název Goodness Staženo

Státní rozpočet

Práce představuje, co je to státní rozpočet, jak je koncipován a co je do něj zahrnuto. Práce se zaměřuje na koncepci státního rozpočtu v roce 2006. <... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

441x

Uživatelské poplatky v ČR

Seznámení s tím co jsou poplatky. Základní předpoklady pro jejich vybírání. V ČR existují správní a místní poplatky, a práce obsahuje jehoch charakte... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

438x

Možnosti financování obcí - esej

Seminární práce se zaměřuje na problematiku financování obcí. Formou eseje se zamýšlí nad stávající právní úpravou týkající se rozpočtového určení dan... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

412x

Úspory státního rozpočtu České republiky - esej

Autorka se ve své práci krátce zamýšlí nad možnostmi úspor státního rozpočtu České republiky v následujících letech. V úvodu se v souvislosti se schvá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Veřejná ekonomika

352x

Něco o korupci

Práce charakterizuje korupci, věnuje se podmínkám, za kterých vzniká. Popisuje důsledky neregulované korupce a snahy, jak ji eliminovat. V této části ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

317x

Důchodová reforma v ČR – porovnání návrhů jednotlivých politických stran

Stručná historie důchodového zabezpečení - Bismarckova reforma, rozvoj průmyslu...Vývoj důchodového pojištění po roce 1989 - odstranění diskriminace, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

303x

Reforma veřejných financí

Seminární práce se zabývá reformou veřejných rozpočtů, která by měla vést k takovým změnám v systému českých veřejných financí, které do budoucna zaji... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

234x

Organizace a řízení veřejné správy

Veřejná správa - úvod, vědecké základy, prameny studia, vybrané společenské, právní a ekonomické souvislosti systému, základní pojmy. Veřejná moc a st... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

229x

Zdravotní politika

Text velmi stručně seznamuje se zdravotní politikou. Nejdříve uvádí definici zdraví dle Světové zdravotnické organizace, poté rozděluje péči na několi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

225x

Státní rozpočet ČR na rok 1996

Tato práce se zabývá státním rozpočtem. Uvádí jeho základní definice, složení, úhly pohledu a funkce. Zabývá se rozpočtovou soustavou, rozpočtovým pro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

202x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]