Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nejčastější otázky kladené při přijímacím pohovoru

Nejčastější otázky kladené při přijímacím pohovoru


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je soupisem 40 otázek, které může uchazeč o zaměstnání dostat.

Úryvek

30. Co pro vás bylo ve vašem zaměstnání nejjednodušší?
Bude působit dobře, pokud neuvedete nějaký zcela banální úkon.

31. Dokážete se ztotožnit s hodnotami firmy?
Loajalita je vlastnost velmi oceňovaná a žádoucí. Takže rozhodně ano.

32. Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
Každý se chce zalíbit, ale je dobré dát najevo snahu o upřímnost a prozradit na sebe alespoň něco.

33. Jakým způsobem si zvyšujete profesní kvalifikaci?
Vyjmenujte všechny kursy i krátkodobé. Kromě toho uveďte třeba i odbornou literaturu a časopisy. Musíte ji samozřejmě znát, může následovat konkrétnější otázka.

34. Snížil byste své finanční požadavky ve prospěch možnosti vašeho dalšího rozvoje?
V tomto případě se vyplatí upřímnost. Otázka totiž může znamenat to, že firma neplatí zrovna nejlépe a zkouší, za kolik jste ochotný nastoupit.

35. Jak ovlivňuje rodina vaši kariéru?
Rodina vás podporuje. Chápe (a toleruje), že v práci jste 14 hodin denně.

36. Jaké jsou vaše finanční představy?
Někteří personalisté ocení suverenitu a vysoké ohodnocení, jiní preferují skromnější přístup. S otázkou vždy počítejte.

37. Čeho chcete ve své kariéře dosáhnout?
Rozhodně neříkejte: Nevím, moc jsem o tom nepřemýšlel, je mi to jedno, nikam.

38. Jaký byl váš oblíbený předmět ve škole?
Nejlépe ten, který se vztahuje k vaší profesi.

39. Jste spolehlivý (spolehlivá)?
Rozhodně a určitě. Kdo by stál o roztržitého zaměstnance?

40. Kdy k nám můžete nastoupit?
Poslední otázka – bonusová. Pokud jste se k ní propracovali, gratulujeme.

Poznámka

Pouze přehledová práce. Neobsahuje příliš mnoho podstatných informací.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x441bf46b8ef2a.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Otazky_pri_pohovoru.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse