Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Nejstarší nepsané a písemné projevy - zápisky z literatury 2/4

Nejstarší nepsané a písemné projevy - zápisky z literatury 2/4


Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna, příspěvková organizace, Klobouky u Brna

Charakteristika: Zápisky z hodin na téma Nejstarší nepsané a písemné projevy přibližují nepsané projevy před vznikem písemnictví a ve své převažující části charakterizují literatury starověkých civilizací. Zápisky mohou sloužit jako příprava na písemnou práci nebo test. Předchozí část série naleznete zde Teorie literatury - zápisky z literatury 1/4 a následující zde Řecká literatura - zápisky z literatury 3/4.

Obsah

1
Nejstarší nepsané slovesné projevy
2
Písemnictví nejstarších národů
2.1
Sumerská a akkadská literatura
2.2
Egyptská literatura
2.3
Perská literatura
2.4
Indická literatura
2.5
Čínská literatura
3
Bible - Starý zákon

Úryvek

"NEJSTARŠÍ NEPSANÉ SLOVESNÉ
PROJEVY
• z počátku prostá sdělení, nejjednodušší slovesné útvary
již v pravěku
• vývoj intonace, rytmu
• magické průpovědi, zaklínadla, zaříkávadla
◦ jejich úkolem bylo například zajistit dobrou úrodu,
odvrátit nemoci, zažehnat smrt, atd.
• pranostiky
◦ náznak členění na verše
◦ velmi často se snaží předpovídat počasí
◦ např. Únor bílý - pole sílí.
• přísloví
◦ vyjadřují životní zkušenosti
◦ soustava mravních názorů na to, jak se máme
zachovat
◦ např. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
• pořekadla
◦ podobné jako přísloví
◦ vyjadřují životní zkušenosti, ale bez mravního
ponaučení
◦ např. Až naprší a uschne.
• obřady spojené se zemědělskou prací
• rodinné obřady (svatba, pohřeb, …)
• folklór
◦ ústní lidová slovesnost
◦ před vznikem písma ústní podání
◦ kolektivní lidový charakter
◦ improvizace
◦ lyrické básně, příběhy, písně, pohádky, pověsti
◦ trvá dodnes
• pololidová tvorba
◦ hranice mezi folklórem a uměleckou tvorbou
◦ interludia, Kramářské písně
◦ písemná neprofesionální tvorba – kroniky,
písemné záznamy
• zlidovělá tvorba
◦ umělecké písně, které zlidověly
PÍSEMNICTVÍ NEJSTARŠÍCH NÁRODŮ
• první písmo – Mezopotámie, Egypt
• 3000 BC
• první písemné památky mají ekonomický charakter
• Přední východ inspiroval Řeky a Římany
• založeno na ústní lidové slovesnosti
• náboženství – propojení dvou světů
• snaha odpovědět na otázky vzniku světa, podstaty
člověka
• do antiky jsou literární památky částečně anonymní
• přejímaní kultur"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x512e2e91bbb4f.zip (57 kB)
Nezabalený formát:
Nejstarsi_nepsane_a_pisemne_projevy.pdf (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse