Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Nejstarší slovesné projevy- Ústní lidová slovesnost

Nejstarší slovesné projevy- Ústní lidová slovesnost


Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Opava

Charakteristika: Tato práce obsahuje stručné vysvětlení prvopočátků literatury, rozlišuje druhy ústní lidové slovesnosti a její znaky.

Obsah

1.
Charakteristika ústní lidové slovesnosti
2.
Znaky ústní lidové slovesnosti
3.
Druhy
4.
Autoři

Úryvek

"Ústní lidová slovesnost
-nepsané slovesné umění
-V této době určité nevysvětlitelné jevy vedly ke vzniku náboženství. Vznikaly první malby, které měly zajistit úspěšný lov - byly složkou magických obřadů a při těchto obřadech rovněž vznikaly první – magické průpovědi, zaklínadla,říkadla
-Jejich úkolem bylo- zajistit dobrou úrodu, odvrátit životní pohromy, nemoci dobytka i lidí, zažehnat smrt, vzbudit něčí náklonnost
Rovněž při práci na polích nabývali lidé určitých zkušeností a tyto zkušenosti si ústně předávali. Vznikaly pranostiky - rady jak a co dělat, snaží se předpovídat počasí. Formou podobné pranostikám jsou přísloví - ta vyjadřují životní zkušenosti.
Znaky ÚLS-
• anonymita autora
• předávala se ústní formou
• každý vypravěč si něco přimyslel, něco vypustil, a tak se původní projevy neustále obměňovaly
• hovoříme o tzv. variabilitě ústní lidové slovesnosti
Druhy ÚLS- o lyrika
• milostné písně
• vojenské /verbovní/ písně
• ukolébavky
epika
• eposy, byliny, báje
• pověsti (místní, historické)
• pohádky
• anekdoty
drama
• zpěvohra
• loutkové divadlo

Ústní lidová slovesnost měla největší význam v době, kdy česká literatura byla utlačována např. v období pobělohorském a obrozeneckém.
Mezi známými autory byli mnozí sběratelé ústní lidové slovesnosti, např.:
• F.L. Čelakovský/slovanské národní písně, přísloví/, K.J.Erben /české písně a říkadla, pohádky/, B.Němcová /pohádky/, J.Kollár, P.J.Šafařík /písně"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x543e6c1d9071f.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Nejstarsi_slovesne_projevy.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse