Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Nejstarší slovesné projevy- Ústní lidová slovesnost

Nejstarší slovesné projevy- Ústní lidová slovesnost


Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Opava

Charakteristika: Tato práce obsahuje stručné vysvětlení prvopočátků literatury, rozlišuje druhy ústní lidové slovesnosti a její znaky.

Obsah

1.
Charakteristika ústní lidové slovesnosti
2.
Znaky ústní lidové slovesnosti
3.
Druhy
4.
Autoři

Úryvek

"Ústní lidová slovesnost
-nepsané slovesné umění
-V této době určité nevysvětlitelné jevy vedly ke vzniku náboženství. Vznikaly první malby, které měly zajistit úspěšný lov - byly složkou magických obřadů a při těchto obřadech rovněž vznikaly první – magické průpovědi, zaklínadla,říkadla
-Jejich úkolem bylo- zajistit dobrou úrodu, odvrátit životní pohromy, nemoci dobytka i lidí, zažehnat smrt, vzbudit něčí náklonnost
Rovněž při práci na polích nabývali lidé určitých zkušeností a tyto zkušenosti si ústně předávali. Vznikaly pranostiky - rady jak a co dělat, snaží se předpovídat počasí. Formou podobné pranostikám jsou přísloví - ta vyjadřují životní zkušenosti.
Znaky ÚLS-
• anonymita autora
• předávala se ústní formou
• každý vypravěč si něco přimyslel, něco vypustil, a tak se původní projevy neustále obměňovaly
• hovoříme o tzv. variabilitě ústní lidové slovesnosti
Druhy ÚLS- o lyrika
• milostné písně
• vojenské /verbovní/ písně
• ukolébavky
epika
• eposy, byliny, báje
• pověsti (místní, historické)
• pohádky
• anekdoty
drama
• zpěvohra
• loutkové divadlo

Ústní lidová slovesnost měla největší význam v době, kdy česká literatura byla utlačována např. v období pobělohorském a obrozeneckém.
Mezi známými autory byli mnozí sběratelé ústní lidové slovesnosti, např.:
• F.L. Čelakovský/slovanské národní písně, přísloví/, K.J.Erben /české písně a říkadla, pohádky/, B.Němcová /pohádky/, J.Kollár, P.J.Šafařík /písně"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x543e6c1d9071f.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Nejstarsi_slovesne_projevy.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Nejstarší slovesné projevy- Ústní lidová slovesnost 232x
2. Alkoholy 219x
3. Analytická chemie 191x
4. Antická literatura 165x
5. Orientální literatura 159x
6. Chemie 153x
7. Bible 144x
8. Difúzní operace 138x
9. Halloween 105x
10. Aldehydy a ketony 97x