Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nejvhodnější aproximace spojitou diferencovatelnou funkcí

Nejvhodnější aproximace spojitou diferencovatelnou funkcí


Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pomocí programu Microsoft Excel znázorňuje, jakými způsoby se dají vyjádřit pomocí hladkých křivek trendy cen zemního plynu v České republice v letech 2000-2006 a stanovuje nejvhodnější vyjádření závislosti. Na jejím základě pak odhaduje hodnotu v polovině roku 2001 a předpovídá cenu v roce 2010

Obsah

1.Formulace problému
2.Popis využívaných dat
3.
Řešení problému
5.Určení hodnot pro interpolaci a extrapolaci v Excelu
6.Vyhodnocení úkolu
7.Zdroje dat

Úryvek

“6.Vyhodnocení úkolu
• Z původně diskrétních hodnot jsme vytvořili spojité funkce
• Porovnáním hodnot u koeficientů spolehlivosti vybíráme vhodnou aproximaci
• Dosazením analyzovaných let do její rovnice regrese získáme ceny zemního plynu pro příslušné časové okamžiky

• Exponenciální aproximace nejlépe vystihuje zadané ceny zemního plynu za jednotlivé roky
• Hodnota 5,00 Kč/m3 pro polovinu roku 2001 je pouze odvozena z trendu 2 let před a 4 let po tomto okamžiku
• Hypotetická cena ve výši 13,09 Kč/m3 v roce 2010 neodráží faktory jako změny výrobců, daňových sazeb, přepravních a skladovacích nákladů atd. Zohledňuje pouze dosavadní vývoj ceny bez ohledu na její příčiny."

Poznámka

Prezentace v MS PowerPoint (*.ppt).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4717d90dcb26b.zip (108 kB)
Nezabalený formát:
Nejvhodnejsi_aproximace.ppt (214 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse