Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nepravidelná slovesa decir, oír, vyjádření blízké budoucnosti

Nepravidelná slovesa decir, oír, vyjádření blízké budoucnosti


Kategorie: Nauky o španělském jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Decir (říci, povědět), oír (slyšet, poslouchat) - časování. Vyjádření blízké budoucnosti vazbou ir a+infinitiv, postavení zvratné části slovesa ve větě. Existenciální vazba hay. Základní barvy.

Obsah

1.
Nepravidelná slovesa decir a oír
2.
Vyjádření blízké budoucnosti
3.
Existenciální vazba hay
4.
Barvy

Úryvek

"VYJÁDŘENÍ BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI:
-Pro označení dějů, které proběhnou v blízké budoucnosti se užívá spojení slovesa IR A+INFINITIV
Yo voy a hablar espaňo. -Budu mluvit španělsky
Ella va a estudiar.- (ona) bude studovat

-Zvratné zájmeno může stát:
a)před tvarem slovesa ir
Maria se va a levantar pronto.- Maria bude vstávat brzy.
b)za infinitivem významového slovesa:
Maria va a levantarse pronto.- Maria bude brzy vstávat."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4409a82c08094.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
deciroirbudoucnost.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse