Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Jazyky > Nauky o španělském jazyce

Referáty nauky o španělském jazyce

Název Goodness Staženo

Já, moje rodina, můj den a náš dům - španělsky

V práci psané španělštinou se autorka stručně představuje a popisuje svoji rodinu, svůj obvyklý den a dům, kde žije.... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

2223x

Užití a nepravidelné časování sloves SER a ESTAR a zvratná slovesa

Ser - časování, případy, ve kterých se používá, včetně příkladů (vyjádření podstatných a trvalých vlastností, pro vyjádření původu, pro vyjádření vlas... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

365x

Nepravidelná slovesa querer, decir a saber, určování času

Nepravidelné sloveso querer (chtít, mít rád), decir (říci, povědět), saber (vědět, znát, umět). Udávání času. Měsíce.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

350x

Nepravidelná slovesa decir, oír, vyjádření blízké budoucnosti

Decir (říci, povědět), oír (slyšet, poslouchat) - časování. Vyjádření blízké budoucnosti vazbou ir a+infinitiv, postavení zvratné části slovesa ve vět... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

327x

Stupňování přídavných jmen, slovesa se změnou kmenu o>ue

Časování sloves se změnou kmenové samohlásky - o>ue (recordar - vzpomínat (si). Stupňování přídavných jmen - tvoření komparativu a superlativu, pravid... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

306x

Shoda podstatného a přídavného jména

Tvorba koncovek přídavných v mužském a ženském rodě jednotného a množného čísla, přídavná jména končící na souhlásku nebo na -e. Časování slovesa tene... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

222x

Základy španělštiny - podle Nuevo Ven 1 a Fiesta 1

Práce podává základy španělštiny. Vychází přitom z učebnice Nuevo Ven 1 a Fiesta 1.
... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

201x

Rozkazovací způsob - španělsky

Práce formou tabulky seznamuje s tvary sloves při využití rozkazovacího způsobu ve španělském jazyce.... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

161x

Španělština - gramatika

Práce se zabývá španělskou gramatikou. Uvádí předložky "a, de, en, con", rozkazovací způsob a opisné vazby s infinitivem. Vyjmenovává dny v týdnu, věn... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

122x

Zdravotní stav a části těla - španělsky

Práce ve své první části seznamuje se základními španělskými slovíčky potřebnými při popisování zdravotního stavu. Formou ilustrací jsou pak ve druhé... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

103x
1  2  »