Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nepravidelná slovesa querer, decir a saber, určování času

Nepravidelná slovesa querer, decir a saber, určování času


Kategorie: Nauky o španělském jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Nepravidelné sloveso querer (chtít, mít rád), decir (říci, povědět), saber (vědět, znát, umět). Udávání času. Měsíce.

Obsah

1.
Nepravidelná slovesa querer, decir, saber
2.
Udávání času
3.
Měsíce

Úryvek

"Nepravidelné sloveso QUERER /kerer/-CHTÍT, MÍT RÁD
Yo……………….quiero /kiero/
Tú………………..quieres
Él, ella…………...quiere
Nosotros…………queremos
Vosotros…………queréis
Ellos……………..quieren
?con quién quiere hablar?* S kým chcete mluvit? *(po slovese querer následuje sloveso vždy v infinitivu)!!!"

Poznámka

Chybí předložkové vazby vztahující se k času.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4409a72be0ee5.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
nepravidelna_slovesa_cas_mesice.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse