Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Neuron a jeho funkce - maturitní otázka

Neuron a jeho funkce - maturitní otázka


Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o maturitní otázku z biologie, která formou výpisků popisuje a charakterizuje neuron jako základní jednotku nervové soustavy. Zmíněno je jeho dělení a hlavní části: dendrity, iniciální segment, axon, nervová zakončení, nervy a nervové dráhy.

Obsah

1.
Neuron
2.
Neuron má hlavní části
2.1.
Dendrity
2.2.
Iniciální segment
2.3.
Axon (nervové vlákno)
2.4.
Nervová zakončení
2.5.
Nervy a nervové dráhy

Úryvek

"- axon (nervové vlákno)
- je delší výběžek neuronu specializovaný k vedení akčních potenciálů (vzruchů)
- nervové vlákno je vodivou částí neuronu, neboť vede signály na delší vzdálenosti směrem od těla neuronu a neúčastní se vlastního zpracování informací jako dendrity a buněčné tělo
- nervové vlákno většiny neuronů je kryto obalem, myelinovou pochvou, vytvořenou Schwannovými buňkami
- myelinová pochva je přerušovaná tzv. Ranvierovými zářezy, toto uspořádání urychluje přenos akčních potenciálů po nervovém vlákně z každého těla neuronu vychází obvykle jeden axon, který může dosáhnout délky až 1m

- nervová zakončení
- tvoří konečnou výstupní část axonu, která je specializovaná k uvolňování chemických přenašečů zprostředkujících přenos signálu mezi neurony a samotnými a mezi neurony a cílovými buňkami
- zakončení neuronu mají "knoflíkovitý" tvar (synaptický knoflík), bývá jich větší počet
- neurony v CNS jsou uloženy mezi podpůrnými buňkami - gliovými buňkami (neuroglie)

- nervy a nervové dráhy
- jsou svazky nervových vláken ve vazivovém obalu
nervy nazýváme ty svazy vláken, které jsou součástí periferního
- nervového systému (míšní nervy, hlavové nervy), pokud jsou pouze
uvnitř CNS označujeme je jako nervové dráhy - trakty, př. pyramidové dráhy spojující mozkovou kůru s míchou"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: nat_biox0006.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Neuron.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse