Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci, která se věnuje problematice nezaměstnanosti v České republice. Mimo představení základních informací a údajů o problematice, je také zmíněn vývoj nezaměstnanosti v České republice z pohledu absoloventů škol nebo znevýhodněných skupin. Opominut není ani psychologický dopad nezaměstnanosti na jedince.

Obsah

1.
Základní charakteristika nezaměstnanosti
a) Základní formy nezaměstnanosti
b) Základní druhy nezaměstnanosti
c) Míra nezaměstnanosti
2.
Vývoj nezaměstnanosti a zprostředkování práce v Českých zemích
3.
Nezaměstnanost mezi absolventy škol
4.
Nezaměstnanost znevýhodněných skupin
5.
Životní úroveň
6.
Vnímání času
7.
Použitá literatura

Úryvek

"Základní formy nezaměstnanosti

Dobrovolná nezaměstnanost je situace, kdy nezaměstnaný dává přednost jiným aktivitám před prací při určité mzdové sazbě (preference volného času před nedostatečně placenou prací, tak i studium, péče o rodinu, předčasný důchod apod.). Je nutno však podotknout, že určitý počet dobrovolně nezaměstnaných bývá oficiálně evidován a zkresluje obraz nezaměstnanosti v naší společnosti.
Nedobrovolná nezaměstnanost je formou, kdy nesoulad mezi těmi, kdo hledají zaměstnání a volnými pracovními místy nevzniká z příčin mzdových, ale z příčin, jejichž kořeny musíme hledat v nárocích na práci. Jestliže volná místa vyžadují práci s mimořádnými kvalifikačními nároky, pro které není k dispozici potenciál pracovní síly, vzniká nedobrovolná nezaměstnanost při současném vysoké neobsazení pracovních míst.
Nepravá nezaměstnanost je situace, kdy osoby, které jsou sice nezaměstnaní, ale ani tak nehledají práci a vyčerpávají v plném rozsahu nárok na podporu v nezaměstnanosti. Patří sem i osoby, které se registrují jako nezaměstnaní, ale zároveň pracují nelegálně v neformální a šedé ekonomice.
Statistiky nezaměstnanosti uvádějí pouze ty pracovníky, kteří se registrují k získání podpory v nezaměstnanosti, avšak nezahrnují osoby, které nejsou schopny nalézt práci, ale neregistrují se. Největší skupinu v této kategorii reprezentují vdané ženy, které chtějí pracovat. Jejich situace je označována pojmem skrytá nezaměstnanost.
Vedle nezaměstnanosti existuje i to, co někteří autoři nazývají neúplnou zaměstnaností. Jedná se o práci na snížený úvazek či práce nevyužívající plně jejich schopnosti a kvalifikaci. Dnes je to jeden ze způsobů, kterými se řeší masová nezaměstnanost.
Je třeba se zmínit i o jevu, který se nazývá job stagnation. Vysoká míra nezaměstnanosti brzdí profesionální i prostorovou mobilitu.

Základní druhy nezaměstnanosti

V rámci uvedených forem nezaměstnanosti jsou uváděny zpravidla 4 základní druhy nezaměstnanosti:
1. frikční nezaměstnanost – vzniká tehdy, kdy původně zaměstnané osoby se dobrovolně vzdaly svého pracovního místa, protože se rozhodly vyhledat pracovní jiné a přitom není rozhodující, zda se pracovní místa vzdávají proto, že hledají pracovní místo s lepšími pracovními podmínkami či proto, že změnou pracovního místa předcházejí očekávanému nebo ohlášenému propouštění (její trvaní je determinované časem, který je potřebný na vyhledávání nového pracovního místa a na změnu pracovního místa), prodlužování případů frikční nezaměstnanosti může být také způsobeno různý stupněm nesouladu mezi strukturou nabídky práce a strukturou poptávky po práci
2. strukturální nezaměstnanost – nastává v případě, kdy nároky práce nejsou v souladu s potenciálem pracovní síly; o strukturní nezaměstnanosti můžeme hovořit tehdy, je-li nezaměstnanost způsobena tím, že nabídka práce nemá použití v důsledku své nízké adaptability na strukturu pracovních míst nebo poptávka po určitém druhu práce roste, zatímco poptávka po jiném druhu práce klesá a nabídka se nepřizpůsobuje dostatečně rychle
3. cyklická nezaměstnanost – nastává, je-li nezaměstnanost důsledkem nevyužití stávajících kapacit z důvodů odbytových potíží (je typickým makroekonomickým druhem nezaměstnanosti), někdy se také hovoří o nezaměstnanosti z nedostatku poptávky – poptávka po práci je ve vztahu k její nabídce nedostatečná, ale také obecněji v tom smyslu, že jde o nezaměstnanost způsobenou nedostatečnou poptávkou po zboží
4. sezónní nezaměstnanost – je-li cyklická nezaměstnanost pravidelná a spojená s přírodním cyklem, hovoří se o sezónní nezaměstnanosti (typická je pro zemědělské oblasti a pro stavebnictví) a dále závisí na sezónních výkyvech poptávky po různých druzích produkce (sportovní potřeby, konfekce) – je řešitelná v organizaci práce nebo administrativními opatřeními"

Poznámka

Práce je doplněna o tabulku.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9125
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse