Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nezaměstnanost - esej

Nezaměstnanost - esej


Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato esej se stručně zabývá problematikou nezaměstnanosti. Nejprve uvádí současný stav nezaměstnanosti, poté zmiňuje problémy lidí pracujících za minimální mzdu. Charakterizuje možnosti zneužívání sociálních dávek. Závěr věnuje zhodnocení.

Obsah

1.
Úvod
2.
Současný stav nezaměstnanosti v ČR
3.
Průmyslové zóny
4.
Zneužívání sociálních dávek
5.
Zhodnocení

Úryvek

"Proti zneužívání sociálních dávek vláda přijímá opatření, která tyto dávky omezují. A tady vyvstává otázka: pomáhat lidem či nikoliv. Nelze nikdy říci zda-li je systém spravedlivý. Je spravedlivý v tom, nabízí každému stejné podmínky, ale neřeší situaci daného jedince(což technicky ani nelze). Takže lze mluvit o jakémsi solidárním systému, který nabízí pomoc lidem, kteří jsou bez práce. Hraje zde roli morální hledisko a poctivost lidí pro které jsou dávky určeny. Nebo potřeba vydělat si víc peněz atd.
Dopady těchto skutečností mohou být takové, že se bude zvětšovat skupina ekonomicky slabých lidí. Tito lidé mají blíže ke kriminalitě, která je částečně spjatá s nezaměstnaností.
Dále se bude prohlubovat zadluženost těchto lidí. Ti se snaží řešit svojí situaci půjčkami, mnohokrát si spíše přihorší, protože je nemají jak splácet. Ekonomický dopad nezaměstnanosti vidím především v prohlubování šedé a černé ekonomiky, které zkreslují hrubý domácí produkt. Další dopad lze vidět v tom, že stát musí vyplácet více sociálních dávek. Pro stát platí heslo: čím více pracujících lidí tím více daní. Protože daně z příjmů jsou velkou položkou státního rozpočtu.
Jak jsem již výše podotkl je velmi těžké objektivně říci zda-li je náš systém spravedlivý či nikoliv. Každý občan má možnost výběru volit představitele jejichž vize se co nejvíce podobají jejich vlastním. Obecně se dá konstatovat, že existují dvě větve politického myšlení: pravice(zaměřená spíše na aby bylo každému měřeno stejným metrem) a levice(založená na jakési solidárnosti, kde je brán potaz ekonomický rozdíl mezi jedinci). Účinnost této volby si musí každý jedinec interpretovat sám. A uvážit k jakému myšlení dá přednost.
Nezaměstnanost stále kolísá a vyvíjí se podle různých trendů, ale také podle změn v hospodářství státu, zahraničního obchodu apod. Je zaznamenávána a vyhodnocována statistickým úřadem. Tyto data slouží ke zlepšení situace a snížení této míry a zefektivnění celého systému."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49abbc3933548.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Nezamest_esej.doc (67 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse