Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Nové umělecké směry přelomu 19. a 20. století ve světové a české literatuře - maturitní otázka

Nové umělecké směry přelomu 19. a 20. století ve světové a české literatuře - maturitní otázka


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku zabývající se novými uměleckými směry přelomu 19. a 20. století ve světové a české literatuře. V úvodu velmi stručně charakterizuje tehdejší moderní směry, poté jmenuje autory, kteří patřili do skupiny prokletých básníků, nebo se hlásili k české moderně a krátce vystihuje obsahy jejich nejvýznamnějších děl.

Obsah

1.
Úvod
2.
Prokletí básníci
3.
Česká moderna

Úryvek

"Charles Baudelaire – narodil se a zemřel v Paříži, sedmnáct let zasvětil překladům autora E.A.Poea
Dílo : Květy zla – básnická sbírka s prvky symbolismu

Paul Verlaine – život se ovíjel v bohémské rozmařilosti a tiché pokoře, procestoval Evropu pěšky,
za postřelení J.A.Rimbauda byl vězněn dva roky
Dílo : Písně beze slov – básnická sbírka

Jean Artur Rimbaud – byl považován za geniální dítě, lehce se učil, několikrát utekl z domova, hodně cestoval, onemocněl a předčasně zemřel
Dílo : Opilý koráb – báseň

Česká moderna :
Na konci 19. století převládalo zklamání ze společenského vývoje a většina autorů dávala najevo odpor nechutí psát postaru, nedokázali se domluvit jak psát nově, zakládali spolky, které se rychle rozpadali, jedinou pevnější skupinou byla Česká moderna (vydali Manifest České moderny ) – požadovali úplnou volnost při tvorbě.

Otokar Březina vl.jm. Václav Jebavý – symbolismus
Díla : Tajemné dálky
Svítání na západě – básnická sbírka

Karel Hlaváček – symbolismus a dekadence, zemřel na tuberkulózu ve dvaceti čtyřech letech
Díla : Mstívá kantiléna – dvanáct balad – dekadentní poezie
Sokolské sonety – sbírka
Pozdě k ránu

Antonín Sova – impresionismus, symbolismus
Díla : Květy intimních nálad – lyrická sbírka
Z mého kraje - impresionistická sbírka
Vybouřené smutky – symbolistní sbírka

Josef Svatopluk Machar – psal věcně od ostatních se zásadně odlišoval
Díla : Boží bojovníci – satira
Zde by měli kvést růže – veršované příběhy
Svědomím věků – básnický cyklus"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x492a89c410a16.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
MO_nove_umle_smery_19_20st.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse