Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Občanská společnost

Občanská společnost


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento krátký referát seznamuje s občanskou společností. Nejprve ji stručně charakterizuje, uvádí její typy a následně se zabývá jejím dělením. To může být buď podle funkce, kterou zaujímá ve společnosti, nebo podle jejího organizačního uspořádání a velikosti.

Obsah

1.
Občanská společnost
2.
Dělení
2.1
Podle funkce
2.2
Podle organizačního uspořádání a velikosti

Úryvek

"Občanská společnost

• Zahrnuje oblast soukromých a dobrovolných občanských iniciativ
• Jsou právně uznávané
• Lidé se mohou podílet na vytváření a kontrole státní politiky
• V České republice se s pojmem občanská společnost setkáváme až po roce 1989
• Občanskou společností můžeme nazývat:

1. Nevládní ziskové organizace
2. Zájmové skupiny
3. Obchodní sdružení
4. Náboženské organizace
5. Profesní sdružení

Dále ji můžeme dělit:

1. Podle funkce – podle funkce, kterou zaujímá ve společnosti
- Organizace poskytující služby (Humanitární)
- Organizace, snažící se dosáhnout společenských či politických změn

2. Podle organizačního uspořádání a velikosti
- Grassroots – zde řadíme pouze malé organizace s nízkou úrovní byrokracie (Vznikly kvůli potřebám lokálních komunit.)
- Velké organizace (často nadnárodní), které mají často obsáhlou organizační strukturu (ta odpovídá množství projektů a peněz, se kterými organizace disponuje – příkladem může být Greenpeace)

• Bohužel ani díky tomuto rozdělení nelze 100% přiřadit danou organizaci k jedné, či druhé skupině."

Poznámka

Práce je psaná převážně v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c4c81bc34bc4.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Obcanska_spolecnost.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse