Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Obchod a obchodování - slovíčka anglicky

Obchod a obchodování - slovíčka anglicky


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668, Brandýs n.L.-St.Boleslav

Charakteristika: Handout s anglickými výrazy a frázemi k tématu "business world" a jejich českými ekvivalenty.

Obsah

1.
Anglické výrazy a jejich český překlad

Úryvek

"BUSINESS WORLD
(to) conclude a business: uzavřít obchod
(to) resign from a business: vzdát se obchodu
(to) realize a business: uskutečnit obchod
(to) do business with sb: obchodovat s kým
(to) withdraw from business: odstoupit od
obchodu
(to) be away on business: být na služební
cestě
(to) do a good/bad business: dělat
dobré/špatné obchody
(to) have good business relations: mít dobré
obchodní vztahy
(to) move a business: přestěhovat firmu
(to) be a good businessman: být dobrým
obchodníkem
(to) work in business: pracovat v obchodu
(to) set up in business:
zřídit si firmu
foreign trade: zahraniční obchod
trade agreement: obchodní dohoda
trade balance: obchodní bilance
business appointment: obchodní schůzka trade dispute: obchodní spor
business custom: obchodní zvyklost terms of trade: obchodní podmínky
business profit: obchodní zisk trade invoice: obchodní faktura
trade secret: obchodní tajemství trade licence: živnostenské oprávnění
obchodní rejstřík: trade register trade negotiations: obchodní jednání"

Poznámka

Součástí práce jsou ilustrace.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51c0c38ca2610.zip (275 kB)
Nezabalený formát:
Obchod_obchodovani_slovicka_aj.pdf (310 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse