Název Goodness Staženo

Anglická gramatika: Předložky - výukový list 27/29

Přehledný výukový list formou tabulky přibližuje význam a využití předložek v anglickém jazyce. Práce je psána v kombinaci češtiny a angličtiny a její... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

387x

Anglická gramatika: Modální slovesa I - výukový list 12/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem vysvětluje funkce a pravidla užívání modálních sloves v anglickém jazyce. Po obecných principech práce s... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

206x

Anglická gramatika: Frázová slovesa - výukový list 28/29

Přehledný výukový list formou tabulky přibližuje význam a využití frázových sloves v anglickém jazyce. Práce je psána v kombinaci češtiny a angličtiny... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

190x

Anglická gramatika: Přítomný čas prostý - výukový list 1/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem vysvětluje pravidla tvorby a využívání přítomného času prostého v anglickém jazyce. Práce je psána v kom... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

183x

Anglická gramatika: Přítomný čas průběhový - výukový list 2/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem vysvětluje pravidla tvorby a využívání přítomného času průběhového v anglickém jazyce. Práce je psána v ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Profi práce, Angličtina

147x

Anglická gramatika: Příslovce - výukový list 26/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem seznamuje s typy a pravidly užití příslovcí v anglickém jazyce. Práce je psána v kombinaci češtiny a ang... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

147x

Anglická gramatika: Budoucí čas prostý a průběhový - výukový list 10/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou vysvětluje pravidla tvorby a užití budoucího času průběhového a prostého v anglickém jazyce. Práce je psán... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

142x

Anglická gramatika: Zájmena - výukový list 24/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem seznamuje s typy a pravidly užití zájmen v anglickém jazyce. Práce je psána v kombinaci češtiny a anglič... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

142x

Anglická gramatika: Vyjádření budoucnosti - výukový list 11/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje tvoření a užití jednotlivých způsobů vyjádření budoucnosti v anglickém jazyce. Práce je psána v ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

136x

Anglická gramatika: Číslovky - výukový list 29/29

Výukový list srozumitelným způsobem seznamuje s významem a pravidly užití číslovek v anglickém jazyce. Práce je psána v kombinaci češtiny a angličtiny... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

133x
1  2  3  4  »