Název Goodness Staženo

Anglická gramatika: Předložky - výukový list 27/29

Přehledný výukový list formou tabulky přibližuje význam a využití předložek v anglickém jazyce. Práce je psána v kombinaci češtiny a angličtiny a její... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

711x

Anglická gramatika: Přítomný čas prostý - výukový list 1/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem vysvětluje pravidla tvorby a využívání přítomného času prostého v anglickém jazyce. Práce je psána v kom... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

424x

Anglická gramatika: Modální slovesa I - výukový list 12/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem vysvětluje funkce a pravidla užívání modálních sloves v anglickém jazyce. Po obecných principech práce s... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

419x

Anglická gramatika: Frázová slovesa - výukový list 28/29

Přehledný výukový list formou tabulky přibližuje význam a využití frázových sloves v anglickém jazyce. Práce je psána v kombinaci češtiny a angličtiny... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

381x

Anglická gramatika: Přítomný čas průběhový - výukový list 2/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem vysvětluje pravidla tvorby a využívání přítomného času průběhového v anglickém jazyce. Práce je psána v ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Profi práce, Angličtina

319x

Anglická gramatika: Budoucí čas prostý a průběhový - výukový list 10/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou vysvětluje pravidla tvorby a užití budoucího času průběhového a prostého v anglickém jazyce. Práce je psán... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

317x

Anglická gramatika: Předpřítomný čas - výukový list 7/29

Přehledný výukový list srovnává využití předpřítomného, přítomného a minulého času v anglickém jazyce. Výklad je doplněn tabulkou tvarů nejběžnějších ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

311x

Anglická gramatika: Příslovce - výukový list 26/29

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem seznamuje s typy a pravidly užití příslovcí v anglickém jazyce. Práce je psána v kombinaci češtiny a ang... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

310x

Anglická gramatika: Vyjádření budoucnosti - výukový list 11/29

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje tvoření a užití jednotlivých způsobů vyjádření budoucnosti v anglickém jazyce. Práce je psána v ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

295x

Anglická gramatika: Věty příslovečné - výukový list 18/29

Výukový list srozumitelným způsobem objasňuje konstrukci příslovečných vět v anglickém jazyce. Práce je psána v kombinaci češtiny a angličtiny a její ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Profi práce

295x
1  2  3  4  »