Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Obchodni korespondence - vzory dopisů

Obchodni korespondence - vzory dopisů


Kategorie: Korespondence

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce radí a demonstruje na příkladech, jak psát správně adresy, tituly, vzorový dopis, poptávku, vyžádanou nabídku, nevyžádanou nabídku, objednávku, kupní smlouvu, objednávku, evropskou normu, odvolávku a přepravní dispozici, dodací list, návěští, fakturu, urgenci a reklamaci.

Obsah

1.
Adresy
2.
Tituly, hodnosti
3.
Vzorový dopis
4.
Poptávka
5.
Vyžádaná nabídka (odpověď na 4.)
6.
Nevyžádaná nabídka
7.
Objednávka (odpověď na 6.)
8.
Kupní smlouva
9.
Nabídka (č.6) přepracovaná podle evropské normy
10.
Objednávka (č.7) přepracovaná podle evropské normy
11.
Odvolávka a přepravní dispozice
12.
Dodací list (kopie)
13.
3 přepravní doklady (kopie)
14.
Návěští
15.
Faktura (kopie)
16.
Urgence a odpověď na ni
17.
Urgence a odpověď na ni (č.16) přepracované podle evropské normy
18.
Reklamace a odpověď na ni

Úryvek

" AMIX, spol. s r.o. Výstavní 456, 701 00 Ostrava 1

24/15/9/Šnapková
DOPORUČENĚ
SNEIDER Plzeňská 565 356 02 Hranice
20.4.1997

Urgence
Vážení obchodní přátelé,
doposud jsme byli spokojeni s přesností v plnění uzavřenýchsmluv s Vaší firmou. Proto nás nemile překvapila skutečnost, že jste nám dosud nedodali 10 ks záznamníků ETA 853/10 TU, 15 ks telefonů FREE 1 CS a 5 ks telefonů GS 2 588 na základě naší objednávky č. 123-45 ze dne 20.3.1997.
Prodej telekomunikačního zařízení v naší firemní prodejně je vázán na Vaši dodávku, a proto Vás žádáme o urychlené dodání do 5 dnů. Pokud tento termín nebude dodržen, budeme Vám účtovat za každý den prodlení 2 % z kupní ceny.
Věříme, že uděláte vše pro to, aby se naše dosud velmi dobré obchodní vztahy nenarušily.

S pozdravem

vlastnoruční podpis
Gabriela Šnapková vedoucí nákupu

TELEFON BANKOVNI SPOJENI ICO DALNOPIS TELEGRAMY
03/56 598 IPB Karviná 125 889 55 Orion Orion č.ú. 1522-15 88


SNEIDER,
Plzeňská 565,
356 02 Hranice

24/15/9/20.4.1997 JTK12/9/Jakoubek
DOPORUČENĚ
AMIX, spol. s r.o. Výstavní 456 701 00 Ostrava 1
23.4.1997
Odpověď na urgenci

Vážení obchodní přátelé,

velice se omlouváme za prodlení dodávky 10 ks záznamníků ETA 853/10 TU, 15 ks telefonů FREE 1 CS a 5 ks telefonů GS 2 588 na základě potvrzené objednávky č. 123-45 ze dne 20.3.1997.
Koncem měsíce března došlo buhužel k náhlé závažné poruše na výrobním zařízení, jehož oprava se nečekaně prodloužila, s čímž jsme v žádném případě nepočítali. Vaší zásilku jsme dnes vyexpedovali a zaslali nákladním automobilem přepravní firmy BLESK.
Věříme, že budete spokojeni a ubezpečujeme Vás, že další dodávky budeme vždy odesílat ve sjednaném termínu.

Se srdečným pozdravem

vlastnoruční podpis
David Jakoubek pracovník nákupu

TELEFON TELEFAX BANKOVNI SPOJENI ICO TELEGRAMY
569 89 58 569 89 58 ČSOB Ostrava 15 654 55 JAKUB č.ú. 125-15 810"

Poznámka

Některé informace uvedené v práci již nemusí být aktuální.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: kor0006.zip (25 kB)
Nezabalený formát:
Obchodni_korespondence_vzor.rtf (264 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse