Název Goodness Staženo

Obchodni korespondence - vzory dopisů

Tato práce radí a demonstruje na příkladech, jak psát správně adresy, tituly, vzorový dopis, poptávku, vyžádanou nabídku, nevyžádanou nabídku, objedná... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Korespondence

10351x

Vnitropodnikové písemnosti

Tato práce obsahuje vnitropodnikové písemnosti. Definuje podstatu porady, klasifikuje její druhy, uvádí a popisuje písemnosti z porad a jejich náležit... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Korespondence

745x

Písemnosti při uzavírání kupních smluv

Tato práce popisuje náležitosti, formy a správnou stylistiku poptávky, nabídky a objednávky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Korespondence

667x

Písemnosti při neplnění smluv

Tato práce se věnuje písemnostem při neplnění smluv. Uvádí náležitosti urgence, reklamace, odpovědi na reklamaci. Zmiňuje druhy upomínek.
... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Korespondence

586x

Poptávka a nabídka v obchodní korespondenci - příklady dopisů

Tato práce obsahuje příklady obchodních dopisů – poptávky, nabídky, i objednávky.
... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Korespondence

96x

Pravidla psaní na stroji a pravidla obchodní korespondence

Skripta obsahují pravidla pro psaní na stroji nebo na počítači. Zabývají se psaním dat v sestavách, interpunkcí, spojovníkem i psaním pomlček, či stej... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Korespondence

66x

Obchodní korespondence - obchodní dopis

Tato práce se zabývá problematikou obchodního dopisu. Popisuje, jaké náležitosti má obsahovat, uvádí charakteristiku jednotlivých částí, i příklady vz... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Korespondence

66x

Personální písemnosti

Práce se zabývá personálními písemnostmi. Uvádí náležitosti životopisu, pozvání ke konkurzu, pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Korespondence

44x

Manipulace s písemnostmi

Tato práce se zabývá manipulací s písemnostmi. Definuje spisový řád, věnuje se příjmu písemností a jejich zapisováním, tříděním, vyřizováním, podepiso... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Korespondence

25x

Písemnosti při plnění kupních smluv - dodatečné dispozice

Tato práce se zabývá dodatečnými dispozicemi při plnění kupních smluv. Popisuje náležitosti dodacího listu, přepravních dokladů, návěští zásilky, i fa... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Korespondence

8x