Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Obchodní společnosti

Obchodní společnosti

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Formou odrážek jsou v práci charakterizovány jednotlivé druhy obchodních společností známých pro české prostředí. U každého typu je popsán proces založení práce, ale i jejího zániku.

Obsah

1.
Obchodní společnosti - úvod
2.
Akciová společnost
3.
Veřejná obchodní společnost
4.
Společnost s ručením omezeným
5.
Komanditní společnost
6.
Družstvo

Úryvek

"7.1 AKCIOVÁ SPOLEČNOST
- základní kapitál rozdělen na určitý počet akcií při určité nominální hodnotě, ta vyjadřuje podíl akcionáře na rozhodování ve společnosti
- akcionářem může být jak FO, tak i PO – neručí za závazky společnosti
- ZALOŽENÍ
o Pro založení se vyžadují čtyři dílčí kroky: uzavření zakladatelské smlouvy, vyhotovení návrhu stanov společnosti, zajištění vkladů do základního kapitálu, kolektivní rozhodnutí zúčastněných osob o založení společnosti a o jejich stanovách
o zakladatelská smlouva – zobrazuje obrysy budoucí společnosti
o stanovy – základní právní a organizační dokument, specifikují poměry společnosti v určitých oblastech → stanovení výše ZK, postupu pro jeho zvyšování či snižování, rezervní fond, rozdělení zisku a úhrada ztráty; působnost valné hromady, postup pro její rozhodování; ujednání o představenstvu a dozorčí radě; úprava práv a povinností akcionářů
- DVA POSTUPY založení společnosti
o bez veřejné nabídky akcií – výše ZK = 2.000.000 Kč, založení v případě, že zakladatelé mají možnost pokrýt ZK vlastními investicemi
o na základě veřejné nabídky k upisování akcií – po uzavření zakladatelské smlouvy je potřeba, aby byl Komisí pro cenné papíry schválen prospekt cenných papírů, jež musí být uveřejněn spolu s veřejnou nabídkou k úpisu akcií; úpis akcií se děje tak, že se zájemce dostaví na upisovací místo a zapíše se do listiny upisovatelů, upisovateli tímto krokem vzniká povinnost upsané akcie v určité lhůtě splatit (do konce ustavující valné hromady alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií); po úspěšném upsaní celého ZK jsou akcie reálně vydány a lze svolat valnou hromadu, na níž dojde k projednání stanov společnosti, jsou zvoleni členové orgánů společnosti, průběh valné hromady musí být osvědčen notářským zápisem → VZNIK společnosti zapsáním do OR; vklad do společnosti může být i nepeněžitý = věci hospodářsky využitelné pro společnost (hodnota stanovena znalcem)
- akcie
o podoba
 zaknihovaná – v dnešní době elektronická podoba, zaknihované akcie jsou evidovány v RM – systému
 listinná
o druh
 kmenová – z vlastnictví vyplývají všechna práva a povinnosti
 zlatá – pro členy společnosti
 zaměstnanecká – přednostní právo
o forma
 akcie na jméno – převod možný pouze se současným zápisem do knihy akcionářů
 akcie na majitele (doručitele) – převod je jednodušší prostřednictvím rubopisu (=indosamentu)
o dividenda – nárok na podíl ze zisku akcionářům, výplatu schválí valná hromada společnosti
o tantiéma – podíl na zisku členům orgánů společnosti"

Poznámka

Pouze v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12570
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse