Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Obecné dobro - esej

Obecné dobro - esej


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce analyzuje pojem obecného dobra člověka jako tvora sociálního. Rovněž se věnuje pojmům jako systém potřeb, dělba práce nebo specializace kontra sdružení a pyramida spolubytí.

Obsah

1.
Pojem obecného dobra - úvod
2.
Systém potřeb
3.
Dělba práce
4.
Specializace versus sdružení
5.
Pyramida spolubytí

Úryvek

"Lidské bytí na světě lze nazvat spolubytím. To se realizuje v komunikaci (společenství) a kooperaci (společnost), v lásce a práci.

Při spolupráci, jde o to, že lidé společně pracují na společném cíli, pro všeobecné dobro (uspokojení potřeb). Materiální statky a kulturní hodnoty, které potřebují k sebeuskutečnění, se dají realizovat pouze společně. Mluvíme o sociálním vztahu člověka, který se uskutečňuje v práci. Hlavní oblasti společ. spolupráce se nazývají hospodářství a kultura.

Podoba společnosti se tedy vytváří na základě systému potřeb.

Aristoteles ale poukazuje také na to, že lidé se sdružují pro nějaké dobro, které by zajistilo více než pouhé uspokojení potřeb, totiž dobré lidské bytí (Sociální kontakt, pomoc, opatrování, zábava, budování věcí, které zlepšují život všem)."

Poznámka

Referát na seminář filosofie na ČZU.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: obecne_dobro.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Obecne_dobro.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse