Oběžný majetek

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce uvádí členění oběžného majetku a jeho definice. Dále rozebírá proces zásobování, koloběh zásob, metody řízení zásob a jejich oceňování. Pomocí schémat seznamuje s logistikou, zásadami skladování a evidencí. V závěru jsou připojeny názorné příklady nejdůležitějších dokladů spojených se zásobováním a prodejem. Jedná se o ukázku faktury, dodacího listu, příjemky, skladovací karty a výdejky.

Obsah

1.
Oběžný majetek
1.1.
Zásoby
1.2.
Pohledávky
1.3.
Finanční majetek
2.
Koloběh oběžného majetku
2.1.
Rychlost oběhu zásob
3.
Ocenění zásob
3.1.
Oceňování zásob při jejich pořízení
3.2.
Oceňování zásob při jejich výdeji do spotřeby
4.
Zásobování
4.1.
Plánování potřeby materiálu
4.2.
Zajišťování materiálu
4.3.
Příjem materiálu
4.4.
Skladování
5.
Metody řízení zásob:
5.1.
Just In Time (JIT)
5.2.
Metoda ABC
6.
Logistika
6.1.
Průběh
6.2.
Informační tok spojený se zásobováním
7.
Skladování zásob
7.1.
Kde umístit sklady
7.2.
Mít vlastní sklad nebo sklad pronajmout
7.3.
Zásady skladování
8.
Evidence
8.2.
Faktura
8.3.
Dodací list
8.4.
Příjemka
8.5.
Skladní karta
8.4.
Výdejka

Úryvek

"Zásoby představují pro firmy nemalé náklady, proto se je snažíme racionálně řídit.

Metody řízení zásob:
- Just In Time (JIT)
- Metoda ABC

Just In Time
= zásobování právě včas

Firma sepíše smlouvy se svými dodavateli zásob a dohodne přesné termíny zásobování tak, aby zásoby šly přímo z nákladního auta do výroby. Postup je závislý na úplné přesnosti dodavatelů - opožděním dodávky dochází k zastavení výroby a finančním ztrátám. Ale při správném fungování se ušetří náklady na sklady, evidenci zásob, pojištění. Metoda JIT se u nás používá ojediněle.

Metoda ABC
= řízení zásob podle důležitosti

Tato metoda člení zásoby do 3 skupin:
- skupina zásob A - základní suroviny, které firma spotřebovává ve velkém množství; pro firmu nejdůležitější a finančně nejnákladnější. Pro řízení zásoby používáme metodu normování - dodávky zásob jsou v pevných dodávkových cyklech a je stanovena:
o časová norma zásob
o normovaná zásoba v naturálních jednotkách
o normovaná zásoba ve finančním vyjádření
- skupina zásob B - zásoby, které se snadno a rychle objednávají a jsou méně nákladné, druhově pestřejší. Pokud zásoba klesne na skladový limit, zásobovač objednává.
- skupina zásob C - druhově nejpestřejší, ale finančně nejméně nákladné. Zásobovač nakupuje operativně, co potřebuje, do výše měsíčního finančního limitu.

LOGISTIKA
Celým procesem pořizování zásob prolíná logistika. Rozumíme jí všechny činnosti při pořizování zásob od volby dodavatele a nákupní cesty, stanovení velikosti nákupu a zásob přes zabezpečení dopravy a skladování, přejímky až k výdeji do spotřeby. Současně se zabývá zabezpečením informací v tomto procesu, tj. - doklady, počítačovou podporou, ústní komunikací. Je tedy základem celého nákupního marketingu.

Často se také setkáme se starším termínem zásobování, který má trochu užší význam, znamená především stanovení velikosti nákupu, zabezpečení dodávky, skladování a výdej materiálu.

V českých podnicích se nejčastěji vytváří samostatné oddělení pro pořizování materiálu (logistiku). Při nákupu nových druhů či velkých nákupů bude spolurozhodovat vedoucí obchodního úseku a ředitel podniku za konzultace s techniky, ekonomy atd."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 9 stran. Obsahuje schémata a grafiku.
Vypracováno podle učebnic účetnictví a ekonomie pro střední školy.
Částečně čerpáno z: http://ireferaty.lidovky.cz/305/3512/Obezny-majetek-ekonomika.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14521
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse