Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Obojživelníci a plazi

Obojživelníci a plazi


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2, Plzeň

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z hodin na téma obojživelníci a plazi. Popis těla dané skupiny, vnitřních soustav a systém s charakteristikou jednotlivých skupin a zástupci.

Obsah

1.
Obojživelníci
1.1.
tvar těla
1.2.
vnitřní soustavy
1.3.
systém a zástupci
2.
Plazi
2.1.
popis těla
2.2.
vnitřní soustavy
2.3.
systém se zástupci

Úryvek

"Kmen: Obojživelníci = Amphibia
 nejprimitivnější čtvernožci
 přechodná skupina mezi vodními a suchozemskými obratlovci
 studenokrevní – zimní období přečkávají ve stavu strnulosti zahrabaní v zemi nebo v bahně
 souš – vlhké podzemní a zemní biotopy někteří stromoví, v moři nežijí
• studenokrevní – výskyt hlavně v tropech
• ve studených oblastech nežijí
• citliví na chemické znečištění prostředí
 několik cm – 1,5 m (fosilní maximálně 4 m délky)
 3 typy tvaru těla:
• čolkovitý – původní, 4 krátké nohy, protáhlé, bočně zploštělé tělo
• žabí – silné tělo zkrácené, krátké končetiny, bez ocasu, dorzoventrálně zploštělé, zadní pár končetin obvykle silnější a delší
• červovitý – hadovité tělo, bez končetin, skoro bez ocasu
 tělní pokryv – nahá kůže s četnými mnohobuněčnými slizovými žlázkami, které produkují sekret – ochrana, kožní dýchání
 žlázky mohou být přeměněny v jedové žlázy
 starou pokožku svlékají a požírají
 rohovité útvary vzácné (drápy, zuby pulců)
 škára je bohatě prokrvená – kožní dýchání
 schopnost barvoměny – buňku v kůži = chromatofory
Soustavy
 kosti převažují nad chrupavkami
 kostra: páteř – u některých až 63 obratlů, diferencovaná na oddíly: pouze jeden krční obratel = nosič, který umožňuje kývání hlavy a je s lebkou spojený kloubem
• obratle trupu, jeden křížový obratel, ocasní obratle
• součástí je urostyl = tyčinkovitá kost (žáby)
• žebra v trupu – ocasatí
• hrudní kost – žáby
• lebka: plochá, široká, bikondylní, počet kostí značně redukován, primární patro, čtyřboká kost připojuje dolní čelist
• kostra končetin – tvar nohou, přední končetiny mají 4 prsty a zadní 5 prstů, lopatkové pásmo se připojuje k hrudní kosti (pokud je vytvořena), pánevní pásmo k páteři, volná končetina – menší odchylky jen u žab (srůsty)
 kosterní svalovina v oblasti nohou je velice mohutná, v oblasti trupu je členěna na myomery (ocasatí)
 velké svaly: zádový, břišní, svaly končetin – mohutné u zadních nohou žab
 dutina ústní se svalnatým jazykem – mrštný a pohyblivý, může chybět
 zuby – malé, homodontní, pravé, u larev z rohoviny
 nemají slinné žlázy, polykají pomocí zatahování očních bulev
 masožravci
 střevo ústí do kloaky
 játra, žlučník, pankreas
 dospělci dýchají kůží a plícemi
 larvy mají žábry: vnější, vnitřní, mohou přetrvat do dospělosti (vodní ocasatí, červoři)
 nemají dýchací svaly, proto musí vzduch polykat
 samci mají v dýchacích cestách resonanční bubínky – hlasový orgán
 srdce se skládá ze dvou předsíní a jedné komory, zachován tepenný násadec
 vytvořeny kožní tepny
 zachovány kardinální i Cuvierovy žíly
 mohutně vyvinuta mízní soustava
 opistonefros – párové
 velmi zředěná moč
 rozvoj polokoulí koncového mozku – hladké, spojené komisurami
 hlavní kontrolu má střední mozek
 malý mozeček
 nervové pleteně – mezi končetinami a míchou
 vegetativní nervová soustava – dva nervové pruhy vedoucí do těla
 smysly: čich – v nosních dutinách receptory = vomeronazální orgán (nejvýrazněji u červorů)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55fab01f2b61a.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Obojzivelnici_a_Plazi.doc (79 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse