Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Obrana proti Habsburkům v západní Evropě, boj českých stavů proti Habsburkům

Obrana proti Habsburkům v západní Evropě, boj českých stavů proti Habsburkům


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Poznámky v bodech líčí mocenské boje s Habsburky v západní Evropě a českých zemích během 16. a 17. století.

Obsah

1.
Obrana proti Habsburkům v západní Evropě
2.
Boj českých stavů proti Habsburkům

Úryvek

"1) OBRANA PROTI HABSBURKŮM V ZÁPADNÍ EVROPĚ

- Boje: Španělsko (Habsburkové) – Anglie (královna Alžběta)
- Alžběta nestačila na silnější Španělsko => podporovala penězi a potravinami nizozemský odboj (podporovala ho šlechta i obchodníci)
- S jejím tichým souhlasem námořník Francis Drake přepadával Španělské lodě
- Filip II. Se rozhodl, že pokoří Anglii => 1588 vyslal na moře tzv. Neporazitelnou armádu => v bouři poražena
- Další boj- Španělsko – Francie (Kateřina Medicejská)
- Od 1560- ve Francii občanská válka- katolíci – kalvinisté (hugenoti)
- Katolíky podporuje Filip II.
- Kalvinisty podporuje Jindřich Navarrský (1553- 1610- zavražděn)
- 1572- má si vzít Markétu z Valoa (sestra krále Karla IX.) kvůli uklidnění občanské války
- místo uklidnění- 24. 8. 1572 tzv. Bartolomějská noc (hromadné vraždění hugenotů v Paříži)
- po této události válka zesílila
- 1589- Jindřich Navarrský se stává králem
- snaží se o stabilizaci země a nastolení míru
- za jeho vlády rozvoj hospodářství (hl. manufaktury), zemědělství
- 1589- vydává edikt Nanský (povoluje hugenotům náboženství všude, kromě Paříže)
- Filip neuspěl v záp. Evropě, obrací se ke stř.- říšská knížectví- Jindřich chce pomoct
- 1610- zavražděn katolíkem
- nový král- Ludvík XIII.- je ještě dítě (asi 13 let)- vládne skupina katolíků
- Habsburkové obracejí pozornost do svých zemí- potlačují povstání v Rakousku- v Čechách se jim stavy staví na odpor

2) BOJ ČESKÝCH STAVŮ PROTI HABSBURKŮM

- po potrestání stavů se Ferdinand rozhodl, že přivede zpět katolickou církev => povolává do Prahy Jezuity, obnovuje pražské arcibiskupství, pronásleduje příslušníky Jednoty bratrské
- po něm nastoupil jeho syn Maxmilián II.
- Tajně sympatizuje s luterány => nekatoličtí stavové ho na České konfesi (sněm trval 7 měsíců) 1575 požádali, aby uznal jejich náboženskou svobodu
- Maxmilián se bál, že ztratí vliv na katolíky => jen slovní podpora
- 1576- nastupuje jeho syn Rudolf
- 1609- písemně uznává stavům náboženskou svobodu- Rudolfův majestát (povoluje libovolnou víru, volně stavět školy a chrámy)
- po něm nastupuje jeho bratr Matyáš
- má sídlo ve Vídni, Prahu svěřuje místodržícím
- ti porušují Rudolfův majestát, omezují práva stavů => 1618- sněm- napsali dopis
- nepomáhá to => vnikli do kanceláře místodržících a Viléma Slavatu, Jaroslava z Martinic a písaře Fabriciuse vyhodili z okna
- nespokojili se jen s vyhozením- ustanovují si vládu 30ti direktorů (10 pánů, 10 rytířů, 10 měšťanů), vyhánějí ze země jezuity a začínají hledat pomoc u odpůrců Habsburků
- Anglie (Jakub I.), Turecko (chtěli mír s Habsburky), Dánsko a Švédsko (příprava na válku s Polskem)- odmítají
- Jediné, koho získali, bylo Slezsko a Lužice, zpočátku Nizozemí, zatímco za Matyášem stál papež, Španělsko, německá katolická liga
- 1619- Matyáš umírá => má nastoupit Ferdinand II.
- Stavové nesouhlasí a volí si Fridricha Falckého
- Habsburkové se s tím nechtěli smířit => válka
- České stavy neměli peníze, ale Habsburkové dostávali vojáky a peníze od Španělů a německých knížat
- Habsburkové získali převahu, zatlačili je až k Praze => 8. 11. 1620- bitva na Bílé Hoře- Fridrich uprchl, stavy se vzdaly, boje se přesouvají do Falc- počátek 30ti leté války"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509bb9b389656.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Boj_Habsburkove_zap_Evropa_ceske_zeme.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse