Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ochrana životního prostředí: kyselé deště

Ochrana životního prostředí: kyselé deště


Kategorie: Zemědělská, potravinářská škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Církevní základní škola a střední škola Plzeň, Plzeň 2 - Slovany

Charakteristika: Maturitní otázka z ochrany životního prostředí se zabývá problémem kyselých dešťů. Nastiňuje způsoby jejich vzniku a dopady na pedosféru, hydrosféru a biosféru. Přibližuje také možnosti odsiřování tepelných elektráren, které pomáhá omezit vznik kyselých dešťů.

Obsah

1.
pH
2.
Vznik kyselých dešťů
3.
Dopad na pedosféru
4.
Dopad na hydrosféru
5.
Dopad na biosféru
6.
Hromadění těžkých kovů ve vodách
7.
Odsiřování tepelných elektráren

Úryvek

"A. Kyselé deště

-v PH – 1-7 kyselé prostředí
PH- potenciál vodíku v prostředí (kationu vodíku H+)
-potenciál vodíku se vyjadřuje koncentrací H+ v prostředí nebo H3O+
-kyselost znamená vyšší koncentraci H+ ale pH je menší než 7


2 způsoby vzniku :

- vznik kyselých dešťů:
1. vnitrooblačné vymývání – SO2 slouží jako kondenzační jádro,na něm srážky vznikají (vodní pára kondenzuje ve vodu)

2.podoblačné vymývání- SO2 se rozpouští ve srážkách,srážky SO2 v podstatě vymývají

VZNIK KYSELÝCH DEŠTŮ :

S + O ---- SO2
-při spalování uhlí se uvolnuje síra

SO2 + H2O ----- H SO -kys. Siřičitá
H SO oxiduje na 2 H SO - kys. Sírovou
3 NO + H O ---- HNO + NO

Mokrá depozice = škodliviny se dostávají na zemský povrch srážkami (kys. deště)

- v 1. pol. St. bylo pH = 5-6
- v 2. pol. St. bylo pH = 4-5
- koncem 20. st. bylo pH = 2-3 -> velmi silné kys. srážky

Dopad na pedosféru:

1.) Saprofytní bakterie – když vymizí tak se zpomalí rozklad org. hmoty, přemnoží se houby (plísně) a org. hmotu budou rokládat pomaleji a hůře, mineralizace zpřístupňuje živiny pro R (NH4+)

2.) Nitrifikační bakterie – zpřístupnují (NH4+ -> NO3-)

3.) Vazači N2 – vymizí z půdy,(nitrogenní bak., sinice a hlískoví bak.),nejcitlivější na pH,bakterie vázající vzdušný dusík – hlízkové – bobovité rostliny,nitrogenní bakterie)

4.) Mykorhytické houby – pokud stromy neobsahují na kořenech mykorhitické houby, tak dojde k masivnímu hynutí lesů, síra z kys. dešťů je pro houby fungicidní = likviduje houby, v ohrožených oblastech se při zalesňování se “naočkují“ kořeny stromů mykorhitickými houbami"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51d1c830b8134.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Ochrana_ZP_kysele_deste_MO.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse