Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Oční protetika a její indikace

Oční protetika a její indikaceKategorie: Medicína

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem

Charakteristika: Přehledně zpracované výpisky charakterizují ve své úvodní části druhy očních protéz a poté sledují výrobu skleněných a akrylových protéz. V následující části popisují povinnosti uživatelů očních protéz a seznamují s některými dalšími typy oční protetiky. Nejrozsáhlejší část výpisků je pak věnována příčinám, které vedou ke ztrátě bulbu.

Obsah

1.
Druhy očních protéz
1.1.
Protézy kosmetické
1.2.
Protézy ochranné
1.3.
Protézy léčebné
1.3.1.
Formátory
1.3.2.
Oční protéza proplachovací
1.4.
Protézy lokalizační
1.5.
Protézy kontaktní (kontaktní čočky)
2.
Skleněné oční protézy
2.1.
Výroba skleněných očních protéz
2.2.
Výhody a nevýhody skleněných očních protéz
3.
Akrylové oční protézy
3.1.
Výroba akrylových očních protéz
3.2.
Pracovní postup
3.3.
Výroba duhovky
3.4.
Odlévání bělimy
3.5.
Žilkování
4.
Povinnosti uživatele oční protézy
4.1.
Péče o oční protézu
4.2.
Nasazení a vyjmutí oční protézy
4.3.
Co dělat v případě potíží
5.
Ektoprotézy
6.
Orbitální implantáty
7.
Neuroprotézy
8.
Indikace k užití oční protetiky
8.1.
Tumory očnice
8.1.1.
Rozdělení tumorů
8.1.2.
Nejčastější orbitální nádory a expanze
8.1.3.
Chirurgická léčba tumorů očnice
8.2.
Úrazy oka
8.3.
Mechanická poranění oka
8.3.1.
Uzavřená poranění oka
8.3.2.
Otevřená poranění oka
8.3.3.
Sekundární poúrazový glaukom
8.3.4.
Nejčastější mechanické úrazy oka
8.3.4.1.
Poranění očnice a jejího obsahu
8.3.4.2.
Poranění víček
8.3.4.3.
Traumatické změny spojivky
8.3.4.4.
Traumatické změny rohovky
8.3.4.5.
Poranění skléry
8.3.4.6.
Traumatické změny v přední komoře
8.3.4.7.
Poranění duhovky
8.3.4.8.
Poranění řasnatého tělesa
8.3.4.9.
Traumatické změny v komorovém úhlu
8.3.4.10.
Poranění čočky
8.3.4.11.
Traumatické změny sklivce
8.3.4.12.
Poranění cévnatky
8.3.4.13.
Poranění sítnice
8.3.4.14.
Poranění zrakové dráhy
8.4.
Popálení a poleptání oka
8.4.1.
Tepelná poškození oka
8.4.2.
Chemické poškození oka
8.5.
Poškození oka zářením
8.5.1.
Ultrafialové záření
8.5.2.
Infračervené záření
8.5.3.
Ionizující záření
8.5.4.
Světlo
8.6.
Poškození oka elektrickým proudem

Úryvek

"Oční protetika

- termínem oční protetika označuje všechny druhy očních protéz nahrazující bulbus i okolní tkáně,
které jsou používány k účelům kosmetickým, ale i lékařským

Druhy očních protéz
- oční protézy jsou pomůcky, které se používají z různých důvodů
- nejčastějším z nich je kosmetická náhrada vyjmutého oka (= kosmetické protézy)
- slouží k úpravě vzhledu oka, které se od druhého liší tak, že budí pozornost nebo soucit
- existují jiné protézy, které se od kosmetických liší, jejich funkce vychází z jejich názvu
- jsou to protézy ochranné, léčebné, lokalizační a kontaktní.

 protézy kosmetické
 kosmetické protézy mohou být zhotoveny buď ze skla nebo z plastické hmoty (akrylové protézy)
 nahrazují vyjmutý bulbus nebo upravují vzhled deformovaného oka
 vyrábějí se ve tvaru celého oka (= kulovité protézy) nebo ve tvaru předního úseku
(= slupkovité)
 mohou být částečně pohyblivé, pokud jsou nasazeny na atrofický bulbus, nebo pokud je vsazen implantát z plastické hmoty, k němuž jsou přišity přímé oční svaly, odstřižené při vyjmutí oka
 zvláštním typem kosmetické protézy je ektoprotéza :
• jde o náhradu oka a jeho okolí protézou připevněnou k brýlím
• protéza je vymodelovaná a odlita z akrylátu
• ektoprotéza používají pacienti po exenteraci očnice pro zhoubné nádory
• při operaci je odstraněno horní i dolní víčko, proto nelze použít klasickou oční protézu, kterou by nemělo v očním důlku co udržet
• proto nestačí vyrobit jen vlastní protézu, ale je nutné zhotovit i náhradu za víčka, řasy a obočí s okolní kůží

 protézy ochranné
 ochranné protézy se používají k ochraně oka při použití rentgenového nebo rádiového záření v jeho okolí
 mají tvar slupkovitých protéz
 před nasazením protézy se provádí lokální anestezie
 aby nepropouštěly dané záření, jsou z kovu a jsou tak velké, že zasahují až do přechodných spojivkových řas"

Poznámka

Součástí práce je tabulka a schéma o rozsahu cca 0,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511561ad92815.zip (65 kB)
Nezabalený formát:
Ocni_protetika_indikace.doc (257 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse