Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Odchylky od pravidelné větné stavby

Odchylky od pravidelné větné stavby


Kategorie: Čeština

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech doprovázených konkrétními příklady seznamuje s odchylkami od základní větné stavby, které nepovažujeme a považujeme za chybu, a dalšími zvláštnostmi větného členění.

Obsah

1.
Odchylky, které nepovažujeme za chyby
1.1
Elipsa (výpustka)
1.2
Apoziopeze (nedokončená výpověď)
1.3
Atrakce (skladební spodoba)
2.
Odchylky, které jsou syntaktickými chybami
2.1
Anakolut (vyšinutí z větné vazby)
2.2
Zeugma (nedbání, zanedbání dvojí vazby)
2.3
Kontaminace (směšování, křížení vazeb)
3.
Zvláštnosti větného členění
3.1
Vsuvka (parenteze)

Úryvek

“b) ODCHYLKY, KTERÉ JSOU SYNTAKTICKÝMI CHYBAMI

1. Anakolut (vyšinutí z větné vazby)
- začneme jednu větnou konstrukcí, přerušíme jí a přejdeme k jiné

• Člověk, když není opatrný, hned se mu něco ztratí.
Správně: Člověku, když není opatrný, se hned něco ztratí.

• Kdo se přihlásí na zájezd, je třeba, aby zaplatil zálohu.
Správně: Je třeba, aby ten, kdo se přihlásí na zájezd, zaplatil zálohu.
2. Zeugma (nedbání, zanedbání dvojí vazby)
- dva větné členy se spojují jednou vazbou, ačkoli každý vyžaduje jinou vazbu

• Národ chtěl a volal po nové vládě.
Správně: Národ chtěl novou vládu (4.p) a volal po ní. (6.p.)

3. Kontaminace (směšování, křížení vazeb)
- správná vazba je směněna s jinou, převzatou od slova podobného významu

• cenit si něco – vážit si něčeho → cenit si něčeho
• zamezit něco – zabránit něčemu → zamezit něčemu

mimo + 4.p. – kromě + 2.p. → mimo + 2.p.
• mimo Evu kromě Evy mimo Evy"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x483b17bbc227d.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Odchylky_prav_vet_stavba.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse