Název Goodness Staženo

Odchylky od pravidelné větné stavby

Práce v heslech doprovázených konkrétními příklady seznamuje s odchylkami od základní větné stavby, které nepovažujeme a považujeme za chybu, a dalším... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

359x

Albert Schweitzer: Lidé v pralese - slovensky

Práce představuje knihu Lidé v pralese od známého lékaře a filosofa Alberta Schweitzera. Soustředí se především na jeho pobyt v Africe, kde pracoval j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Základy společenských věd

121x

Charakteristiky- Povídky malostranské

Práce obsahuje charakteristiky čtyř hlavních postav ve třech povídkách z knihy Povídky malostranské od Jana Nerudy. Lze je využít, jak při psaní slohu... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Čeština

111x

Anotace - Radek John - Memento

Obsahem práce je pouze samostantá anotace knihy Memento od Radka Johna. V této anotaci se můžete snadno dočíst základní udaje jak o knize tak o autoro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika, Čeština

76x

Jazyk, řeč a komunikace

Práce se zabývá vznikem lidské řeči, komunikací a jejími složkami, řečí, funkcí jazyka, jazykovědou a jazykovými disciplínami. V poslední řadě uvádí p... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Čeština

1x

Systém českých samohlásek

Práce ve formě výpisků z knihy Český jazyk pro 1. ročník gymnázií.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

1x

Oldřich Tůma a kol.: „SRPEN 69“ - interpretace pramenů k soudobým dějinám (recenze)

Recenze edice dokumentů týkajících se vývoje v Československu v srpnu roku 1969, tedy v období prvního výročí okupace Československa spřátelenými armá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Čeština, Dějepis

0x

Úvod do nauky o zvukové stránce jazyka

Práce je ve formě výpisků z učebnice Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. Jedná se o popis zvukové stránky jazyka a základní terminologie.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

0x

Systém českých souhlásek

Práce ve formě výpisků z učebnice Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. Obsahuje i příklady.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

0x

Spodoba hlásek, slovní přízvuk

Práce ve formě výpisků z knihy Čeština pro 1. ročník gymnázií. Obsahuje i příklady... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

0x
1  2  »