Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Oděv jako znak i trend doby, kýč – příprava na hodinu výtvarné výchovy

Oděv jako znak i trend doby, kýč – příprava na hodinu výtvarné výchovy


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Příprava na hodinu výtvarné výchovy obsahuje informace o její časové náročnosti, použitých technikách, uvádí zadání úkolu, seznam pomůcek a cíl celé hodiny. Tím je seznámení se s kýčem a vytvoření vlastního návrhu konfekce jakéhokoliv oblečení, účesu, nebo líčení. Zmiňuje se také o průběhu hodiny a formě hodnocení žáků. Poté se věnuje teorii a stylu, jakým by se měla studentům přednést.

Obsah

1.
Námět
2.
Úkol
3.
Pomůcky
4.
Cíl
5.
Kompetence
6.
Technika
7.
Motivace
8.
Hodnocení
9.
Teorie
9.1.
Rozhovor s žáky
9.2.
Odkaz na historii
9.3.
Odkaz na soudobé umění

Úryvek

"Cíl: Rozvoj estetických schopností, žáci poznávají různé „druhy“ kýče, řeší problematiku kýče na vlastním návrhu, schopnost spolupracovat ve skupině, originalita výtvarného projevu, splnit vlastní tvůrčí záměr, umět ostatním žákům vysvětlit a obhájit svoji práci, návrh, provedení, představit svůj pracovní tým, každý žák má v týmu svoji roli

Kompetence:pracovní, k řešení problému, sociální

Technika: kresba, malba, design, návrh, fotografování, skupinová práce, kde každý žák má svoji roli, návrhář, fotograf, modelka, role si žáci určují a vymýšlejí sami, podle toho jaké mají zkušenosti a dovednosti

Motivace: Motivace ukázkou obrázků, rozhovorem, hraní rolí

Hodnocení:
Žáci pracují nebo ve skupinách. Které si sami určí a rozdělí, podle role, kterou budou chtít plnit hrát). Žáci se ve skupině nakonec sami ohodnotí podle toho, jak žák svoji funkci zvládal a jak byli ostatní spokojení s jeho prací a zapojením.

Teorie:
Rozhovor s žáky:
Strhující umělecké světy, uměle vytvořené, konečná záležitost, za účelem vydělat, útočí na city, …kdy je kýč?
Když se oblékáme tak se šaty, účesem a doplňky „ oblékáme“ celý systém znaků. Mluvíme jasně pro ty, kdo znají daný společensko-kulturní rámec.
Klademe si otázky a hledáme odpovědi týkající se obecně estetické, filozoficko-společenské problematiky. Zohlednění aktuálnosti. Otázky proměny znaku v symbol a opět ve znak. Estetický zážitek. Oděv jako erotický znak. Jako další důležitá otázka je použitá barevnost a řeč barev. Vnese do našich návrhů další informativní rovinu toho, co předvádíme."

Poznámka

Práce obsahuje fotografii, která není započtena do celkového rozsahu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4da41abc79710.zip (374 kB)
Nezabalený formát:
Odev_znak_doby_priprava_hodiny.doc (404 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse