Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Odměňování pracovníků

Odměňování pracovníků


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá odměňováním pracovníků. Nejdříve uvádí teorii motivace, poté vyjmenovává motivační struktury a strategie. Zmiňuje zákoník práce a jeho definici mzdy, včetně složek mzdy. Seznamuje s faktory odměňování. V závěru informuje, na čem závisí úspěšnost a efektivnost systému odměňování.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teorie motivace
3.
Motivační struktury a strategie
3.1.
Motivační faktory se člení na dvě skupiny
3.2.
Formy motivace
3.3.
Motivační cyklus
4.
Zákoník práce
4.1.
Mzda, plat
4.1.1.
Mzda se skládá
4.1.2.
Složky mzdy
4.1.2.1.
Prémie
4.1.2.2.
Odměny
4.1.2.3.
Odměna z dohody
4.1.2.4.
Odměna za pracovní pohotovost
4.1.2.5.
Osobní ohodnocení
4.1.2.6.
Podíly na hospodářských výsledcích
4.1.2.7.
Příplatky
5.
Faktory odměňování
5.1.
Determinanty odměňování
5.2.
Vnější faktory odměňování
6.
Úspěšnost a efektivnost systému odměňování

Úryvek

"Vnější faktory odměňování
Vnější faktory ovlivňující odměňování ve firmě jsou:
• populační vývoj,
• situace na trhu práce (úroveň zaměstnanosti v místě, regionu, státě),
• profesně-kvalifikační struktura lidských zdrojů,
• životní styl,
• úroveň zdanění,
• míra inflace,
• ekonomická a sociální politika vlády,
• skutečnosti související s členstvím v Evropské unii (legislativa, volný pohyb pracovních sil a zboží),
• úroveň odměňování včetně nabídky zaměstnaneckých výhod u konkurujících organizací, v odvětví, místě, regionu, státě apod.

5. Úspěšnost a efektivnost systému odměňování

Úspěšnost a efektivnost systému odměňování závisí na mnoha faktorech, jako např.:
- stabilita, pracovní podmínky, spravedlnost v odměňování (např. oceňování úsilí, odpovědnosti, znalostí, dovedností pracovníka)
mají-li dvě pracovní místa stejné požadavky, měla-by být odměna stejná, bez ohledu na to, kdo je na pracovních místech zařazen, stručně řečeno stejná práce by měla být stejně odměňována; velký důraz by měl být kladen také na to, aby při rozpoznávání individuálních rozdílů ve schopnostech a přispění pracovníků k výsledkům firmy, byly používány stejné nástrojů)
- úroveň platů a mezd by se neměla odchylovat od úrovně převažující ve společnosti (na trhu práce).
- informovanost pracovníků o postupech používaných ke stanovování mzdových tarifů, o pravidlech uplatňovaných při používání jednotlivých mzdových forem, poskytování zaměstnaneckých výhod apod. je jednou ze základních zásad úspěšného odměňování. Každý pracovník by měl být informován o způsobu odměňování na svém pracovním místě.
- dodržování zákonů, respektování lidských práv a zásad slušnosti s
- stanovení zásad pro vytváření prostředků na odměňování z hlediska jejich podílu na celkových nákladech firmy,
- stanovení zásad pro rozdělování prostředků určených na odměňování pracovníků
Při odměňování pracovníků je velmi důležité vycházet z jejich potřeb. Mezi nejzákladnější potřeby bezesporu patří nejen uspokojení potřeb svých, ale i své rodiny, poskytnutí sociální jistoty, životní stability a jasné perspektivy, včetně možnosti budoucích potřeb, ale také dobré vztahy na pracovišti, uznání za odvedenou práci a možnost seberealizace. Každá firma nebo organizace má vlastní systém odměňování, kterým motivuje své pracovníky k co nejlepším výkonům, což vede k větší prosperitě firmy. Spokojení zaměstnanci = polovina úspěchu."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://referaty-seminarky.cz/personalni-zajisteni-a-odmenovani/; http://eregal.ihned.cz/c4-10030040-19992680-10A000_d-zamestnanecke-benefity-ale-jake-a-pro-koho; Koubek, J.: Personální práce v malých podnicích, Praha, Grada, 1996.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17745
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse