Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Odměňování ve veřejném a soukromém sektoru

Odměňování ve veřejném a soukromém sektoru

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na analýzu systému odměňování v podnikatelské a nepodnikatelské sféře. Autor porovnává systém odměňování na základní škole a v konkrétní akciové společnosti. Nejdříve charakterizuje obě instituce a následně provádí jejich analýzu. Ty poté srovnává a po seznámení s dostupnými dokumenty navrhuje opatření, která by měla vést ke zlepšení systému odměňování u jednotlivých skupin zaměstnanců a k jejich větší motivaci.

Obsah

1.
Úvod
2.
Politika odměn
3.
Motivace
4.
Celková odměna
4.1
Mzda
4.1.1
Druhy mezd
4.2
Individuální zásluhová odměna
4.2.1
Odměna podle výkonu
4.2.2
Odměna podle schopností
4.2.3
Odměna podle přínosu
4.2.4
Odměna podle dovedností
4.2.5
Odměna podle délky zaměstnání
4.2.6
Týmové odměňování
4.2.7
Odměňování obchodních zástupců
4.2.8
Odměňování ředitelů a vyšších exekutivních pracovníků
4.2.9
Odměňování pracovníků služeb zákazníkům
4.3
Zaměstnanecké výhody
5.
Hodnocení práce
6.
Řízení pracovního výkonu a odměňování
7.
Charakteristika společnosti Skynet, a.s. Brno
7.1
Základní údaje
7.2
Charakteristika předmětu podnikání
7.3
Základní organizační struktura
7.4
Personalistika
7.5
Charakteristika zaměstnanců ve vztahu k jejich odměňování
7.6
Dokumenty upravující odměňování zaměstnanců Skynet, a.s.
7.7
Formy mzdy uplatňované ve společnosti Skynet, a.s.
7.7.1
Základní formy mzdy
7.7.2
Mzdová zvýhodnění a příplatky
8.
Charakteristika Základní školy Pohořelice, příspěvkové organizace
8.1
Základní údaje
8.2
Základní organizační struktura
8.3
Personalistika
8.4
Charakteristika zaměstnanců ve vztahu k jejich odměňování
8.5
Financování školství
8.5.1
Dokumenty upravující odměňování zaměstnanců ZŠ Pohořelice
8.5.2
Katalog prací
8.6
Vnitřní platový předpis
9.
Porovnání sytému odměňování
9.1
Analýza odměňování u společnosti Skynet, a.s.
9.2
Analýza odměňování v ZŠ Pohořelice
9.3
Srovnání obou typů odměň
10.
Návrh zlepšení systému odměňování u Skynet, a.s.
11.
Návrh zlepšení systému odměňování na ZŠ Pohořelice
12.
Závěr
13.
Seznam použité literatury

Úryvek

"4 Celková odměna
Celková odměna je způsob, jak ocenit lidi, proto, aby nalezli uspokojení prostřednictvím práce. Skládá se z transakční (hmotné) odměny (peněžní odměny a zaměstnanecké výhody) a relační (vztahové) odměny (vzdělávání, rozvoj, kariéra). Celková odměna zahrnuje, vše čeho si pracovníci v zaměstnaneckém vztahu cení . Mezi její výhody patří:
- větší vliv na motivaci lidí,
- flexibilnost v uspokojování individuálních potřeb,
- zlepšení zaměstnaneckých vztahů,
- úspěch při lovení talentů – díky vztahovým odměnám se podnik odlišuje od konkurence,
Mezi relační (vztahové) odměny patří vzdělávání se, možnost rozvoje kariéry, řízení pracovního výkonu, kvalita a styl vedení, hodnoty organizace, uznání atd.
4.1 Mzda
Mzdou se rozumí peněžité plnění nebo plnění peněžité povahy (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci . Mzda má několik funkcí:
- stimulační (motivační) funkce – za kvalitnější práci, dostanu vyšší mzdu, zájem o práci a o zvýšení pracovní kvalifikace,
- zabezpečovací (sociální) funkce – mzda slouží k pokrytí potřeb a životních nákladů zaměstnance. Určuje životní úroveň zaměstnance,
- kompenzační funkce – finanční vyrovnání jako kompenzace určitých nevýhod spojených s prací (např. práce přesčas, v noci, ve výškách, ve zdraví škodlivém prostředí, práce ve svátek, atd.) a to formou příplatků, nebo speciálních odměn.
4.1.1 Druhy mezd
Časová mzda - uplatňuje se při odměňování činností, pro které nejsou zpracovány výkonové normy, nebo je zájem na kvalitní práci a zvyšování kvalifikace, nebo je to kvůli dodržování předpisů o bezpečnosti práce. Používá se při odměňování dělníků v pomocných a obslužných procesech a technickohospodářských pracovníků.
Úkolová mzda - zavádí se na pracovištích, kde jsou stanoveny výkonové normy, předem určeny technologické pracovní postupy, zajištěny předpoklady pro uplynulý průběh pracovního procesu, není ohrožena bezpečnost práce a zdraví pracovníka a funguje kontrola jakosti práce. Je vhodná pro hmotnou zainteresovanost dělníků.
Prémie - doplňuje časovou nebo úkolovou mzdu. Má stimulovat plnění aspektů ve vykonané práci, které nejsou oceněny jinou mzdovou formou. Je poskytována za výsledky práce, které jsou měřitelné nebo vyčíslitelné, jsou pracovníkem nebo pracovní skupinou ovlivnitelné a pravidelně se opakují ve skladbě pracovních úkolů.
Odměny - většinou jsou přiznávány za jednorázové či mimořádně výsledky práce, které jsou charakterizovány slovně hodnotitelnými ukazateli.
Účast na výsledku hospodaření - je podílem zaměstnanců podniku na lepším než plánovaném výsledku hospodaření. Může být vyplacena v hotovosti nebo lze na ni například získat zaměstnanecké akcie.
Metody odměňování je nezbytné spojovat s úspěchy i neúspěchy vlastní práce, práce dílčího kolektivu a částečně i práce podniku."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schémata. Čistý text je cca 16 stran. Seminární práce pro Brno International Business School.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22890
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse