Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Odpisy dlouhodobého hmotného majetku - vypracovaný příklad

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku - vypracovaný příklad


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracovaný příklad pro odpis dlouhodobého hmotného majetku. Na základě zadání, kdy podnikatel koupil v roce 2008 transportní zařízení v hodnotě 852 369 Kč, jsou vypočítání odpisy. První výpočet řeší rovnoměrné odpisy, oprávky a zůstatkovou cenu v jednotlivých letech. Druhý výpočet uvádí zrychlené odpisy, oprávky a zůstatkovou cenu v jednotlivých letech. Závěr velmi stručně vyhodnocuje oba případy.

Obsah

1.
Zadání
2.
Výpočet rovnoměrných odpisů
3.
Výpočet zrychlených odpisů
4.
Závěr

Úryvek

"Podnikatel koupil v roce 2008 transportní zařízení v hodnotě 852 369 Kč.
Spočítejte rovnoměrné odpisy,oprávky a zůstatkovou cenu v jednotlivých letech.
Spočítejte zrychlené odpisy ,oprávky a zůstatkovou cenu v jednotlivých letech.
V závěru práce proveďte vyhodnocení seminární práce.
Postup řešení:
-podle druhu majetku určete odpisovou skupinu
-na základě odpisové skupiny určete dobu odepisování
-napsat všeobecný vzorec s popisem
-do vzorce dosazovat hodnoty, pro každý výpočet
-pro vypočítané hodnoty sestavte přehledné tabulky s popisem, tabulka bude obsahovat:
rok ,hodnotu odpisu, oprávky, zůstatkovou cenu
-z tabulky ročních odpisů sestavte graf pro oba způsoby odepisování.

Výpočet rovnoměrných odpisů
Majetek: transportní zařízení
Odpisová skupina: 2
Vstupní cena: 852 369 Kč
Druh odpisu: rovnoměrný

rok 2008 vstupní cena x koeficient pro 1.rok / 100
852369 x 11 /100 =93761

rok 2009-2012 vstupní cena x koeficient pro další roky odepisování / 100
1256321 x 22,25 /100 =189652"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 1 strany. Práce obsahuje tabulky a grafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49a901be8e253.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Odpisy_dlouhodob_majetku_priklad.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse