Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Odpovědnost za škodu způsobenou ionizujícím zářením

Odpovědnost za škodu způsobenou ionizujícím zářením


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá odpovědností za škodu způsobenou ionizujícím zářením. V úvodu autor vysvětluje výběr tématu. Dále uvádí základní pojmy z jaderné fyziky, aby následně objasnil občanskosprávní odpovědnost za jaderné škody. V případě jaderných škod autor poskytuje i rady, jakými prostředky dosáhnout nápravy. Uvádí pokuty, které mohou být úřadem uděleny.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní pojmy
2.1
Co se považuje za zdroj ionizovaného záření
2.2
Jaderná položka
2.3
Radioaktivní odpad
2.4
Činnost vedoucí k ozáření
2.5
Ozáření
2.6
Jaderná bezpečnost
2.7
Fyzická a radioaktivní ochrana
2.8
Skladování radioaktivních odpadů a vyhořelého paliva
2.9
Ukládání radioaktivních odpadů
2.10
Úložiště radioaktivních odpadů
2.11
Radiační nehoda a havárie
3.
Občanskosprávní odpovědnost
4.
Donucovací prostředky
5.
Pokuty

Úryvek

„Vymezení základních pojmů:
Za zdroj ionizujícího záření se považuje: radionuklidový zářič, zařízení, které radionuklidový
zářič obsahuje, zařízení, při jehož provozu vznikají radionuklidy a zařízení, při jehož provozu vzniká ionizující záření o energii větší než 5 kW.
Jaderná položka - jsou jaderné materiály, vybrané položky, a položky dvojího použití.
Radioaktivní odpad - jsou odpadní látky, předměty nebo zařízení nevyužitelné jejich vlastníkem, jejichž obsah radionuklidů překračuje hodnoty jejich uvedení do životního prostředí.
Činnost vedoucí k ozáření - jakákoli lidská činnost, jíž se zavádějí zdroje ozáření nebo cesty ozáření, rozšiřuje se ozáření na další osoby nebo se mění cesty ozáření z existujících zdrojů tak, že vzrůstá ozáření nebo pravděpodobnost ozáření osob nebo jejich počet.
Ozáření - je vystavení osob a životního prostředí ionizujícím záření.
Jaderná bezpečnost - jej stav a schopnost jaderného zařízení a osob jej obsluhující zabránit nekontrolovanému rozvoji štěpné řetězové reakce nebo nedovolenému úniku radioaktivních látek a schopnost omezovat následky nehod.
Radiační ochrana - je systém technických a organizačních opatření k omezení ozáření osob a životního prostředí.
Fyzická ochrana - je systém technických a organizačních opatření zabraňujících neoprávněným činnostem s jaderným zařízením a jadernými materiály.
Skladování radioaktivních odpadů a vyhořelého paliva - je předem časově omezené umístění radioaktivních odpadů nebo vyhořelého paliva do k tomu určených prostorů.
Ukládání radioaktivních odpadů - je trvalé umístění radioaktivních odpadů do určených prostorů bez úmyslu dalšího přemístění.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ahum_lawx0016.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Ionizujici_zareni.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse