Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Kategorie: Pojišťovnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Základní pojistné termíny - výrobek, výrobce , zproštění odpovědnosti (prodejce: výrobek neuvedl na trh, s přihlédnutím k okolnostem lze důvodně předpokládat, že vada výrobku, která způsobila škodu, neexistovala v době, kdy výrobce uvedl výrobek na trh, nebo nastala později (nejčastější případy, kdy vada nastala až při prodeji či jiné distribuci. Ten, kdo výrobek vyrobil, se odpovědnosti zprostí), výrobek nevyrobil pro prodej nebo jinou formu použití (nájem, leasing), tzn. např. že výrobek byl určen pouze pro výstavu, pro reklamní účely apod., že vada výrobku je důsledkem plnění těch ustanovení právních předpisů, které jsou pro výrobce závazná (které by ukládaly závazné vlastnosti, parametry výrobků), že stav vědeckých a technických znalostí v době, kdy uvedl výrobek na trh, neumožnil zjistit jeho vadu (tj. výrobek se v tehdejší době jevil za použití dostupných vědeckých a technických metod jako bezvadný), spolupůsobení třetí osoby, společná odpovědnost výrobců, škoda (hromadná škodní událost, hrubá nedbalost, škoda způsobená úmyslně, škodní události), vada výrobku. Odpovědnost za škodu - věcná škoda (skutečná škoda, ušlý zisk), škoda na zdraví, členění odpovědnostního pojištění (odpovědnost za pracovní úrazy a nemoci z povolání (zákonné pojištění), odpovědnost za výrobek (řeší škody vzniklé vadným výrobkem), profesní odpovědnost (pro řadu profesí je toto pojištění povinné), odpovědnost statutárních orgánů atd.), pravidla určení ceny, odpovědností škody, které nejsou kryté, odpovědnost za škodu a zproštění odpovědnosti, výluky, rozsah plnění pojišťovny, schéma rozsahu náhrady škody podle českého práva. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem - pojistná událost, riziko změn, náhrada škody, promlčení, srovnání se zahraničím, vadnost výrobku, právní prostředky vedoucí ke snížení rizik plynoucích pro výrobce z odpovědnosti za výrobek.

"Právní řád České republiky - v duchu tradice římského práva - rozlišuje mezi odpovědností za způsobenou škodu a odpovědností za vady jak u výrobků, tak i služeb a výkonů. V občanském zákoníku je zakotvena jak obecná základní úprava odpovědnosti za vady a obecná úprava odpovědnosti za škodu, tak i zvláštní úprava odpovědnosti u jednotlivých typů smluv upravených občanským zákoníkem (např. u kupní smlouvy, prodeje zboží v obchodě, smlouvy o dílo, smlouvy o zhotovení věci na zakázku).
Všechny skupiny pojištění mají některé společné rysy, které musí odpovědnostní pojištění splňovat.
Především je to skutečnost, že pojištění nekryje jakoukoli odpovědnostní škodu, ale jen odpovědnost vyplývající ze zákona. Vždy je tedy nutné si před sjednáním pojištění položit otázku, za co pojištěný skutečně ze zákona odpovídá. Tato odpovědnost navíc musí mít vztah k povolené provozované činnosti. Dalším předpokladem je skutečnost, že poškozený musí v zákonné době škodu uplatnit a ke škodě musí dojít v době platnosti pojistné smlouvy.
V pojištění odpovědnosti platí další obecné pravidlo, které říká, že pojištěný nesmí uznat nárok poškozeného a tudíž ho nesmí ani odškodnit bez souhlasu pojišťovny. Pojišťovna totiž sama rozhoduje, zda je nárok oprávněný a zda se případně o jeho oprávněnosti nebo výši náhrady povede soudní spor. V případě, že se tak rozhodne, hradí pojišťovna veškeré soudní náklady na přípravné řízení i odměnu zastupujícího advokáta.
Funkcí realizace odpovědnosti za škodu je určit, která osoba, komu, kdy a jak vysokou škodu způsobila s ohledem na podmínky při způsobení škody. "

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4298
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse