Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Odvětví práva v ČR

Odvětví práva v ČR


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje definice právního odvětví a jejich dělení. Charakterizuje veřejnoprávní, soukromoprávní, i smíšené odvětví práva.

Obsah

1.
Právní odvětví
1.1.
Veřejnoprávní odvětví
1.2.
Soukromoprávní odvětví
1.3.
Smíšené odvětví

Úryvek

"Vedle tradičních právních odvětví, jako jsou např. ústavní, finanční, občanské, obchodní, pracovní právo , existují i právní „pododvětví“, např. právo měnové, devizové, dědické, právo autorské.
Kromě toho se vytvářejí i účelová odvětví (soubory norem), např. právo dopravní, životního prostředí.

Jednotlivá právní odvětví: Právní odvětví se nejčastěji dělí podle toho, zda patří do subsystému práva veřejného či soukromého.
veřejnoprávní odvětví: a) ústavní (státní) , které zahrnuje organizaci státní moci, institucemi, vztah občana a státu
b) správní právo, - státní správa, jednání mezi orgány související s výkonem moci
c) finanční právo, -peněžní fondy státu, operace na finančním trhu
d) trestní právo, - určuje trestné činy, tresty, ochrana
soukromoprávní: e) občanské právo – majetkové vztahy, ochrana osobnosti
f) obchodní právo - majetkoprávní postavení podnikatelů, podnikatelská činnost (obch. zákoník)
g) rodinné právo – stojí na zákoně o rodině, manželé, děti
h) mezinárodní – soukromoprávní vztahy s mezinár. prvkem
smíšené: i) pracovní právo – sociální práva, zaměstanec- zaměstnavatel. vztahy"

Poznámka

Velmi stručné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: lawx0021.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Odvetvi_prava_CR.doc (27 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse