Název Goodness Staženo

Teorie práva

Práce charakterizuje, a vymezuje základní pojmy, jako je právo, právní řád, prameny práva, právní systém, veřejné, soukromé, hmotné a procesní právo, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

2566x

Odvětví práva v ČR

Tato práce obsahuje definice právního odvětví a jejich dělení. Charakterizuje veřejnoprávní, soukromoprávní, i smíšené odvětví práva.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

1398x

Občanské právo - charakteristika vybraných pojmů

Práce se formou stručných výpisků, pomocí hesel, zabývá občanským právem. Uvádí jeho rozdělení a věnuje se charakteristice vybraných souvisejících poj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

320x

Právo - tahák

Tato práce obsahuje tahák do předmětu právo. Věnuje se problematice odpovědnosti za škodu, i občanskému soudnímu řízení - jeho náležitostem, zahájení ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

250x

Římské právo - tahák

Jedná se o v heslech shrnuté nejdůležitější body římského práva.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

212x

Základy rodinného práva

Zápisky z hodiny rodinného práva stručně vymezují rodinu a uvádějí její principy z hlediska práva. Poté se zmiňují o vztazích mezi rodiči a dětmi a fo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Právo

185x

Ústava ČR

Práce popisuje ve stručných bodech obsah jednotlivých částí Ústavy České republiky jako součást středoškolského odborného učiva. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

122x

Základy práva - tahák slovensky

Jedná se o zpracování taháku na předmět Právo, kde jsou obsaženy vysvětlení pojmů jako systém práva, definiční znaky právní normy, novelizace, pramen ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

121x

Úvod do práva - zápisky

Zápisky z hodin Základů společenských věd přehledně postihují vybrané oblasti práva v rozsahu středoškolského učiva. V jednotlivých oddílech vysvětluj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

104x

Prameny práva a právní normy

V práci jsou v heslech charakterizovány objektivní a subjektivní právo, dále pak právní obyčeje, soudní a správní precedenty, normativní smlouvy, hypo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

100x
1  2  3  4  »