Seminarky.cz > Životopisy > > > Olbram Zoubek

Olbram Zoubek


Kategorie: Umělecké obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně shrnuje život a dílo Olbrama Zoubka. Obsahu dvoustránkovou obrazovou přílohu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Studium
3.
Spojení s Janem Palachem a Janem Zajícem
4.
Kariéra
5.
Osobní život
6.
Motivy, vlivy
7.
Materiál

Úryvek

“ V roce 1969 snímal posmrtnou masku upálenému Janu Palachovi, kterému později zhotovoval i náhrobek Palachova hrobu na Olšanských hřbitovech. Odlitek této masky byl vystavován u Národního muzea. Náhrobek zhotovoval také dalšímu upálenému studentovi Janu Zajícovi. V souvislosti s těmito aktivitami byl vyslýchán Státní bezpečností. V roce 1988 podepsal Několik vět a o rok později se v Praze účastnil listopadového převratu jako člen akčního výboru Svazu československých výtvarných umělců.
Účastnil se mnohých sochařských sympozií v zahraničí, získal mnohá ocenění (1. cena Svazu českých výtvarných umělců za sochu Jan, medaile Masarykovy univerzity v Brně, cena města Litomyšle, stříbrná medaile Hlavního města Prahy, medaile Vysoké školy báňské v Ostravě). Uskutečnil několik desítek výstav v Čechách a v zahraničí, mimo jiné v Krakově, Vídni, Essenu, Kielu, Frankfurtu nad Mohanem, Berlíně a Paříži.
Z jeho osobního života připomeňme jeho první manželku, sochařku Evu Kmentovou, se níž žil od roku 1952 až do její smrti v roce 1980. S Evou Kmentovou má dceru Polanu a syna Jasana. V roce 1981 se znovu oženil s Marií Edimanovou, se kterou má dceru Evu.
V jeho tvorbě ho ovlivnil sochař Albert Giacometti a výrazně také jeho cesty do Řecka, kde ho oslovila antická mytologie, což se projevuje například při výběru témat sochařských prací, které se často vrací k osudovým postavám z řecké mytologie (např. Klytaiméstra, Télemachos, Agamemnón, Ifigenie apod.). K tomuto říká: „Snažím se myslet víc na modrou oblohu, na moře, víno a kameny, spíše než na trosky, propasti, plíseň a mechanismy. Proto je mi asi blízká řecká mytologie. Byl bych šťasten, kdybych mohl sobě i druhým připomenout, že moře šumí, stále i když se tlačíme v elektrice, že obloha nad mraky je vždycky modrá, že v každém z nás je kousek Prométhea, že v každé ženě je kousek bohyně.“ Dalším častým tématem jsou biblické postavy Adam, Eva, Marie, Josef, Jidáš a postavy lidí ze sochařova života (např. manželka Eva, druhá manželka Marie). Sám autor k tomu dodává: „Dělám lidi, na které myslím. Při práci se snažím vyjasnit svůj vztah k nim a ke světu a při tom se trochu vyznat v sobě. Zajímá mě víc co dělám, než jak to dělám, tak mi ani nevadí, že dělám každého jinak.“ Časté opakování témat vysvětluje takto: „Vlastně se točím v kruhu a přiznávám to i v názvech. Já už dělám čtyři pět let sochy, které se jmenují Ještě. Ale už jsem všechna Ještě vyčerpal, tak dělám sérii Znovu. Ještě Marie, Znovu Eva - moje první žena se jmenovala Eva, druhá je Marie. Ev je víc, protože zemřela. Všechny ty štíhlý bílý figury jsou Evy.“"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48387ac88a5f3.zip (982 kB)
Nezabalený formát:
Olbram_Zoubek.doc (1011 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse