Olymp


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje řeckému Olympu, jako sídla bohů. Nejprve vyjmenovává jednotlivé bohy panteonu a poté popisuje mytologické představy o Olympu a olympském paláci, které dokládá ukázkou z Odyssey. V závěru předkládá fakta a skutečném masivu Olymp.

Obsah

1.
Bohové na Olympu
2.
Olympský palác
3.
Úryvek z Odyssey
4.
Dnešní Olymp

Úryvek

“ Hora Olymp byla domovem 12 řeckých bohů, kteří v Řecku podle starověké mytologie vládli. Byli to Zeus a jeho manželka Héra, jeho bratři Poseidón, bůh moří, Hádes, bůh podsvětí, jeho sestra Hestia, bohyně rodinného krbu a Diovy děti Athéna, bohyně moudrosti, Árés, bůh války, Apollón, bůh slunce, Artemis, bohyně měsíce a lovu, Afrodita, bohyně lásky, Hermés, posel bohů a Héfaistos, bůh ohně a kovářů.
Bohové si na Olympu pochutnávali na ambrózii, pokrmu, jenž je měl činit nesmrtelnými a nechali se bavit Apollónovou lyrou, Gráciemi a Múzami.
Paláce na Olympu postavili obří Titáni, známí jako Kyklopové. Ty Zeus osvobodil z Tartaru a oni mu na oplátku věnovali své blesky. Vybavení a ozdoby na Olympu ukul ve svých pecích Héfaistos. Na horu se vcházelo branou z oblaků, kterou hlídaly méně významné bohyně pojmenované podle ročních období. Ze soukromých komnat Dia a Héry byl výhled na Athény, Théby, Spartu, Korint, Argos a Mykény. Na druhém konci paláce byly prostory pro služebnictvo a na prostranství mezi oběma částmi byly domy ostatních bohů. Homěr tvrdil, že na Olympu nikdy nefouká vítr, neprší ani nepadá sníh a že hora tone v nádherném světle.
Ve své Odyssei píše:
…Olymp, sídlo bohů domnělé
a věčné, jež bouře nikdy nezbičují,
déšť nepromáčí a sníh nezasype.
Jen klid a mír a nebe bezoblaké zde září za nejčitšího dne.
…Tam se jeho božští obyvatelé veselí
navěkdy.
Olymp byl původně považován za prchavé místo vysoko nad mraky a teprve později začal být považován za horskou lokalitu. A ještě později začal být spojován s konktrétními horami. Dnešní hora Olymp je masiv čtyř vrcholků mezi Thesálií a Makedonií u Egejského moře. Nejvyšší z nich a zároveň nejvyšší horou Řecka je se svými 2917 metry Mytikas. Tyčí se nad hlubokou propastí jménem Kazania (horský kotel). Ostatní vrcholy kolem propasti se jmenují Stefani, Skala a Skolio. Stefani se rovněž nazývá Thronos tou Dia (Trůn Diův) a z některých úhlů skutečně vypadá jako zadní strana obří lenošky či trůnu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47370a84723b2.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Olymp.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse