Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Operační systém, práce se soubory a složkami

Operační systém, práce se soubory a složkami


Kategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Zlín

Charakteristika: Práce obsahuje vlastní vypracovanou maturitní otázku (maturitního okruhu) z předmětu Informatika na téma operační systém, práce se soubory a složkami.

Obsah

1.
Rozdělení SW
2.
Operační systém
3.
Kde se operační systémy používají
4.
Přenositelnost programů a dokumentů
5.
Spustitelné a datové soubory
6.
Spojení dokumentů s programy (asociace)
7.
Význam standardizace datových souborů
8.
Schránka operačního systému
9.
Složky, stromová struktura
10.
Architektura operačního systému
11.
Cloud computing
12.
Ovládání operačního systému (prakticky)

Úryvek

"11. Cloud computing
 webově orientované systémy
 např. Google Chrome
 pouze prohlížeč, žádné aplikace na počítači
 programy spouští na webu
 aplikace běží na serverech
 data se ukládají na webové uložiště
 aplikace se nemusí na počítači aktualizovat
 sdílení dat, týmové spolupráce
 závislost na internetovém připojení
OVLÁDÁNÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU – PRAKTICKY
1. Programy pro správu souborů a složek (např. Tento počítač, Total Commander)
a. vytvořit, přejmenovat, přesunout, překopírovat, smazat objekt (soubor nebo složku)
b. najít objekt podle zadaných kritérií (vysvětlit používání zástupných znaků * a ?)
c. zobrazit vlastnosti objektu
d. komprimovat a dekomprimovat objekty (s heslem i bez hesla)
e. označit více objektů
f. vytvořit zástupce k programu nebo k libovolnému objektu
2. Nastavení operačního systému
a. instalovat a odebírat ze systému písma, programy
(např.: Otevřete dialogové okno, ve kterém je vidět, jak lze odinstalovat nebo změnit programy. Vytvořte snímek obrazovky v době, kdy budete mít toto okno otevřené. Snímek uložte pod názvem obrazek ve formátu jpg do složky FOTKY.)
b. změnit výchozí tiskárnu, zobrazit tiskovou úlohu, zrušit tiskovou úlohu
c. nastavit datum a čas
d. nastavit chování myši a klávesnice"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52c976e58ffbb.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Operacni_systemy_prace_se_soubory_a_slozkami.doc (65 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse