Operační výzkum - tahák


Kategorie: Operační výzkum a analýza

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovaný tahák, který obsahuje stručně vypsané poznámky přednášek z předmětu Operační výzkum.

Obsah

1.
Optimalizace
2.
Matematický model
a) Základní model
b) Omezující podmínky
c) Podmínky nezápornosti
d) Grafická metoda
e) Speciální případy
f) Simplexová metoda
g) Počáteční báz. příp. řešení
h) Minimalizační problém
i) Typy metod řešení min. problému
j) Analýza citlivosti
3.
Řízení projektů
a) Metody
b) Pojmenování
c) Stochastický PERT
d) Crash analýza
4.
THO
a) Přístupy
b) Charakteristiky
c) Části SHO
d) Populace podle
i) Poissonovskými toky
j) Single Server Model
k) Klasifikace modelů HO
l) Diskrétní čísl. simulace
5.
Teorie zásob
a) Charakter poptávky
b) Strategie objednávek
c) Druhy N položek
d) Modely
e) Vícekriteriální rozhodování
f) Kritéria
g) Rozhodovací úlohy
h) Dělení
i) Problém
j) Metody odhadu vah
k) Metody rozhodování

Úryvek

"THO=Přístupy:1)Analogické řeš(jen pro nejjednodušší příp.), 2)Simulační metoda. THO-pro lepší ek. výsl., význ. roli sehrává statistika, SHO se nemusejí týkat jen osob, nezískáváme opt. řeš=analýza what-if. Charakteristiky: 1)očekávaná doba čekání na obsluhu, 2)oč. délka fronty, 3)využití obsluž. zař. (serveru). ČástiSHO: Populace,Fronta,Server,ObslouženéJednotky. Populace podle:a)velikosti(konečná/nekonečná), b)způsobu příchodu (determin.-jedině u technických zař./stochastický-char.zp.příchodu=interarrival time=int. příchodu mezi dvěma po sobě následujícími požadavky na obsluhu, charakterizována rozdělením=čas/typ, když počet pož.který přichází za urč.čas.úsek má poissonovo rozděl.,můžeme interar.time považovat za n.v. s exp. rozděl), c)chování (požadavek= trpělivý/netrpělivý). Většina SHO pracuje s poissonovskými toky: a)Ordinální(prst, že přijdou současně 2 požadavky je takřka 0),b)Stacionární(není dynamický,jedno v kt.čas. okamžiku začneme problém řešit),c)BezDoznívání (nezávislé události, neovlivňuje kolik jich přijde v budoucnosti) Char.HO podle serveru-1)Struktura(sériové zařazení=doba obsluhy se sčítá/paralelní), 2)ČasObsluhy (det/stoch), c)RežimObsluhy(FIFO,LIFO,PRI,SIRO). SingleServerModel:příchody požadavků jsou poissonovské, doba obsluhy je n.v. s exp. rozděl, 1 server, FIFO, nekonečná populace a kapacita fronty. Klasifikace modelů HO:Pozice:1/2/3/4/5/6-1. zákon rozdělení interarrival timu: exp=M, konst=D, neznáme typ rozděl=G, 2. doba obsluhy (symbolika stejná jako u 1), 3. počet paralelně uspořádaných serverů, 4. kapacita SHO, 5. velikost populace, 6. režim fronty. Diskrétní čísl. simulace: univerzální, pružná metoda, pomocí kt. lze řešit téměř každý problém. Základ: Náhodná čísla (pseudo=téměř jako náhodná, po dlouhé době se opakují, rovnoměrné rozdělení Ro(0;1)). Řešíme problém reál. světa nespojitě, tj. rozčleňujeme čas na jednotlivé diskrétní úseky. Využitelná pouze s číslicovým počítačem."

Poznámka

Text je velmi heslovitý a zkratkovitý. Někdy se tam objevují hrubky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4732f6c7cc2c4.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Operacni_vyzkum_tahak.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse