Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Opěrná a pohybová soustava

Opěrná a pohybová soustavaKategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z biologie přinášejí základní informace o opěrné a pohybové soustavě. Věnují se stavbě, růstu nebo spojení kostí, kostře lidského těla a jednotlivým typům svalstva.

Obsah

1.
Opěrná soustava
1.1.
Stavba kostí
1.2.
Růst kostí
1.3.
Spojení kostí
1.4.
Kostra lidského těla
1.5.
Rozdíly mezi mužskou a ženskou kostrou
1.6.
Nemoci kostry
2.
Pohybová soustava
2.1.
Svalstvo
2.2.
Kosterní svalstvo
2.3.
Srdeční sval
2.4.
Hladké svalstvo

Úryvek

"OPĚRNÁ A POHYBOVÁ SOUSTAVA

• opěrná- pasivní
• pohybová- aktivní
• anatomicky a funkčně jeden celek

OPĚRNÁ SOUSTAVA

• kostra, vazy, šlachy, chrupavky
• funkce: zajišťuje pohyb, stabilitu a oporu
ochrana životně důležitých orgánů

Stavba kostí

1) kostní tkáň
• buňky: osteoblasty  osteocyty
• vlákna: kolagenní
• mineralizovaná buněčná hmota- CaCO3, Ca3(Po4 )2, CaHF + organická složka ossein (v dětství méně osseinu, ale 2/3 vláken  pružné kosti)
• stavba kostní tkáně- Haversovy systémy

• kostní tkáň: a) hutná = kompaktní
 povrch + diafýza
b) houbovitá = spongiózní
 epifýza
- je uspořádána do tzv. kostních trámců  tzv. kostní
architektura

2) kostní dřeň
• vyplňuje vnitřky kostí
• síť jemných vazivových vláken, buněk a bohatě rozvětvených cév
• červená kostní dřeň  krvetvorba (má hodně cév  červená barva)- vznikají zde všechny krevní buňky
v mládí všechny kosti  stárnutí  změna
• žlutá kostní dřeň  ukládá se tam tuk, ztrácí schopnost krvetvorby
• červená zůstává pouze v malých a plochých kostech

3) okostice = periost
• pokrývá celou kost mimo kloubů
• vazivová blána
• hodně prokrvená"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508b9f1447343.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Operna_a_pohybova_soustava.doc (67 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse