Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Opěrná soustava - ročníková práce

Opěrná soustava - ročníková práce

Kategorie: Biologie

Typ práce: Absolventské práce

Škola: Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov, Krupka 1 - Bohosudov

Charakteristika: Ročníková práce z biologie nejprve popisuje stavbu kostí a poté stručně nastiňuje jejich dělení. V dalších částech se věnuje osifikaci a růstu kostí a jejich spojení. Po krátkém uvedení funkcí kostry obsahuje informace o součástech lidské kostry od lebky po kosti nohy a ukazuje rovněž rozdíly mezi ženskou a mužskou kostrou. Nakonec charakterizuje některá onemocnění kostí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Stavba kosti
2.1.
Kloubní plocha
2.2.
Okostice
2.3.
Kost hutná
2.4.
Kost houbovitá
2.5.
Kostní dřeň
3.
Dělení kostí
4.
Osifikace a růst kostí
5.
Spojení kostí
6.
Funkce kostry
7.
Podrobný popis lidského těla
7.1.
Lebka (cranium)
7.1.1.
Mozková část
7.1.1.1.
Kost čelní (os frontale)
7.1.1.2.
Kost čichová (os ethmoidale)
7.1.1.3.
Kost klínová (os sphenoidale)
7.1.1.4.
Kost týlní (os occipitale)
7.1.1.5.
Kost spánková (os temporale)
7.1.1.6.
Kost temenní (os parietale)
7.1.2.
Obličejová část
7.1.2.1.
Horní čelist (maxilla)
7.1.2.2.
Kost lícní/ jařmová (os zygomaticum)
7.1.2.3.
Kůstky/kost nosní (os nasale)
7.1.2.4.
Kůstky/kost slzní (os lacrimale)
7.1.2.5.
Kost radličná (vomer)
7.1.2.6.
Kost patrová (os palatinum)
7.1.2.7.
Dolní čelist (mandibula)
7.2.
Páteř (columna vertebralis)
7.2.1.
Krční páteř (vertebrae cervicales)
7.2.2.
Hrudní páteř (vertebrae thoracales)
7.2.3.
Bederní páteř (vertebrae lumbales)
7.2.4.
Kost křížová (vertebrae sacrales)
7.2.5.
Kostrč (vertebrae coccyges)
7.3.
Hrudní koš
7.3.1.
Kost hrudní (sternum)
7.3.2.
Žebra (costae)
7.4.
Horní končetina
7.4.1.
Pletenec lopatkový
7.4.1.1.
Lopatka (scapula)
7.4.1.2.
Kost klíční (clavicula)
7.4.2.
Volná horní končetina
7.4.2.1.
Kost pažní (humerus)
7.4.2.2.
Kost loketní (ulna)
7.4.2.3.
Kost vřetení (radius)
7.4.2.4.
Kůstky zápěstní (carpus)
7.4.2.5.
Kůstky záprstní (metacarpus)
7.4.2.6.
Články prstů (falangy)
7.4.2.7.
Klouby horní končetiny
7.5.
Dolní končetina
7.5.1.
Kost pánevní (ossa coxae)
7.5.1.1.
Kost kyčelní (os ilium)
7.5.1.2.
Kost stydká (os pubis)
7.5.1.3.
Sedací (os ischii)
7.5.2.
Volná dolní končetina
7.5.2.1.
Stehenní kost (femur)
7.5.2.2.
Holenní kost (tibia)
7.5.2.3.
Lýtková kost (fibula)
7.5.2.4.
Kosti nohy (skeleton pedis)
8.
Rozdíl mezi kostrou ženskou a mužskou
9.
Onemocnění
9.1.
Fraktury (zlomeniny)
9.2.
Plochá noha
9.3.
Achondroplazie
9.4.
Skolióza
9.5.
Revmatoidní artritida (arth – kloub, itis – zánět)
9.6.
Artróza
9.7.
Osteoporóza
10.
Závěr

Úryvek

"1. Stavba kosti
Kost (latinsky: OS) se skládá z buněk (Osteocytů), vláken (elastických a kolagenních) a mezibuněčné hmoty. V kosti by měla být rovnováha látek anorganických (sloučeniny fosforu a vápníku) a organických (vytvářených tělem). V dětství jsou v převaze látky organické, tudíţ jsou kosti velmi pruţné. Ve stáří převaţují látky anorganické, proto jsou kosti křehké. Kost je ţivý plastický orgán a patří mezi oporná pojiva.

1.1. Kloubní plocha
Na kosti je přítomna kloubní plocha (epifýza), která je potaţena chrupavkou. Kloubní plocha zmenšuje tření při pohybu kloubu.

1.2. Okostice
Dále se kost skládá z okostice (Periost), coţ je tvrdá vazivová blána, kterou je potaţena celá kost. U dětí je natolik silná, ţe i při zlomení kosti, je schopna kost drţet zdánlivě neporušenou. Periost je ke kosti připojen krátkými vazy a umoţňuje růst kosti do šířky. Okostice je protkána cévami a nervy. Umoţňuje hojení zlomenin, díky vazivovému svalu, který později zkostnatí.

1.3. Kost hutná
V kosti se nachází kompaktní kost, která tvoří střední část kosti a povrchovou vrstvu kosti plochých a krátkých. Kompaktní kost je tvořena z Haversových kanálku (základní hmota uspořádaná do lamel). V dutinách mezi lamelami jsou kostní buňky, které odolávají nárazům, Ke středu kosti hmota řídne, kvůli odlehčení.

1.4. Kost Houbovitá
Kost se skládá z spongiózní kosti, která se ukrývá pod kostí kompaktní. Spongiózní kost tvoří vnitřek kosti, zejména kostí plochých a krátkých, také jí můţeme najít v hlavicích dlouhých kostí, kde tvoří trámčinu. Trámce se vzájemně kříţí a tím tvoří prostorovou síť. Způsob uspořádání trámců se přestavuje v závislosti na zatíţení kostry (např. při sportu, nemoci, zaměstnání atd.) Vrcholy trámečků vţdy míří proti směru tlaku a tahu. Spongiózní kost není protkaná nervy.

1.5. Kostní dřeň
Kostní dřeň je jednou z nejdůleţitějších částí kosti. Kostní dřeň je krvetvorná tkáň (hematogenní), která vytváří červené krvinky. Je v houbovité tkáni a střední dutině kosti, vyplňuje trámčinu. V těle dospělého člověka je zhruba 1,5 kg kostní dřeně. V dospělosti se krvinky tvoří jen v hematogenní kostní dřeni krátkých kostí (např. pánevní kosti, ţebrech, hrudní kosti). Za den kostní dřeň můţe vyprodukovat aţ miliardy krvinek. Ve stáří se v kostní dřeni ukládá tuk a tím dřeň ţloutne a ztrácí krvetvornou schopnost. Lidový název kostní dřeně je morek."

Poznámka

Součástí práce jsou obrázky o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26560
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse