Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Optimální zásobování maloobchodů se stavebninami při nevyrovnaném dopravním problému

Optimální zásobování maloobchodů se stavebninami při nevyrovnaném dopravním problému

Kategorie: Operační výzkum a analýza

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje řešení na optimalizaci zásobování maloobchodů při nevyrovnaném dopravním problému. Jejím cílem je pomocí Vogelovy aproximační metody (VAM) stanovit hodnotu nákladů na cesty mezi městy a optimální zásobování maloobchodů se stavebninami, pro firmu která se zabývá rozvozem stavebního materiálu z velkoobchodů do maloobchodů po celé ČR. Pomocí metody VAM určuje základní bazické řešení v 5ti krocích. Dle tohoto výsledku usuzuje, zdali je metoda VAM dobrá k vypočítání takovýchto problémů. V závěru objasňuje výsledek celkových nákladů na rozvoz, a předkládá nejvýhodnější zásobování od velkoobchodů do maloobchodů. Práce obsahuje také matematický výpočet problému.

Obsah

1.
Úvod
1.1
Resumé
1.2
Resumé anglicky
2.
Vymezení problému, cíl práce a informační zdroje
2.1
Systémové vymezení práce
2.2
Cíl práce
2.3
Informační zdroje
2.4
Metoda shromažďování faktů a dat
3.
Zadání parametrů úlohy
3.1
Analýza problému
4.
Matematický model řešení
4.1
Vyrovnaný dopravní problém
4.2
Nevyrovnaný dopravní problém
4.3
Vogelova aproximační metoda
4.4
Řešení matematického modelu
4.5
Aplikace Vogely aproximační metody
5.
Analýza výsledků řešení
6.
Závěr
7.
Informační zdroje

Úryvek

"V dopravním problému se typickém případě jedná o rozvržení rozvozu nějakého zboží či materiálu z dodavatelských míst (zdroje) odběratelům (cílová místa) tak, aby byly minimalizovány celkové náklady související s tímto rozvozem. Tedy je definováno m-zdrojů (dodavatelů) D1, D2, …, Dm s omezenými kapacitami a1, a2, …, am (množství, které je dodavatel schopen v uvažovaném období dodat) a n-cílových míst (odběratelů) O1, O2, …, On se stanovenými požadavky b1, b2, …, bn (množství, které odběratel v uvažovaném období požaduje). Vztah každé dvojice zdroj-cílové místo je nějakým způsobem oceněn. Tímto oceněním mohou být například vykalkulované náklady na přepravu jedné jednotky zboží mezi zdrojem a cílovým místem nebo kilometrová vzdálenost mezi zdrojem a cílovým místem. Kvantifikované ocenění vztahu zdrojů a cílových míst označíme cij, i = 1, 2, …, m, j = 1, 2, …, n. Cílem řešení dopravního problému je naplánovat přepravu mezi zdroji a cílovými místy, tzn. stanovit objem přepravy mezi každou dvojici zdroj-cílové místo tak, aby nebyly překročeny kapacity zdrojů a aby byly uspokojeny požadavky cílových míst. Z hlediska matematického modelu je tedy třeba stanovit hodnoty proměnných xij, i = 1, 2, …, m, j = 1, 2, …, n, které vyjadřují objem přepravy mezi i-tým zdrojem a j-tým cílovým místem.
Výše uvedený popis lze považovat za typickou formulaci ekonomického modelu dopravního problému.

4.1 Vyrovnaný dopravní problém
Při řešení dopravního problému je třeba však uvažovat vztah celkové kapacity všech zdrojů åi ai (součet všech dílčích kapacit) a všech požadavků cílových míst å j bj (součet požadavků). Pouze ve speciálním případě bude patrně platit:
å i ai = å j bj .
Takový dopravní problém je možno označovat jako vyrovnaný dopravní problém. V tomto případě platí, že všechny požadavky budou přesně uspokojeny a všechny kapacity budou vyčerpány.

4.2 Nevyrovnaný dopravní problém
Dopravní problém, ve kterém:
å i ai ¹ å j bj
je možné označovat jako nevyrovnaný dopravní problém. Při převisu na straně nabídky zůstane část kapacity nevyužita a podobně při převisu na straně poptávky nebudou uspokojeny všechny požadavky.
Nevyrovnaný problém lze na vyrovnaný snadno převést. Převod mezi nevyrovnaným dopravním problémem na vyrovnaný dopravní problém se realizuje tak, že:
Při převisu nabídky k modelu doplníme tzv. fiktivní cílové místo OF (fiktivní odběratel), jehož požadavek bude roven å i ai - å j bj , tj. rozdílu mezi celkovými kapacitami a požadavky-tabulka tedy bude rozšířena o nový sloupec.
Při převisu poptávky k modelu doplníme tzv. fiktivní zdroj DF (fiktivní dodavatel), jehož kapacita bude rovna å j bj - å i ai , tj. rozdílu mezi sumou požadavků a kapacit – tabulka by byla rozšířena o nový řádek.
Zbývá poznamenat, že ocenění vztahu mezi zdroji a cílovými místy cij je u fiktivních činitelů nulové. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 4,5 strany. Práce obsahuje tabulky.
Práce z oblasti operačního výzkumu vypracovaná na International Business School v Brně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13854
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse