Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Organická elementární analýza – Protokol z laboratorních cvičení chemie

Organická elementární analýza – Protokol z laboratorních cvičení chemie


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení chemie, jehož úkolem je důkaz jednotlivých elementárních prvků v neznámé látce.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Důkaz jednotlivých elementárních prvků v neznámé látce

Pomůcky: Zkumavka, těžkotavitelná zkumavka, kádinka, kahan, zátka s trubičkou, laboratorní kleště, měděný drátek, analytická nálevka, filtrační papír, mikrozkumavka.


Chemikálie: Neznámý vzorek, Ba(OH)2, CuO, natronové vápno, sodík (Na), FeCl3, FeSO4, HCl, CH3COONa.


Princip: Důkaz uhlíku a vodíku:

Uhlík po žíhání s CuO se přemění na CO2, který se dokáže probuláním roztokem Ba(OH)2 za vzniku bílé sraženiny BaCO3, zároveň se uvolní elementární měď. Vzniklá voda orosí stěny zkumavky.


Důkaz halogenu Bellsteinovou zkouškou:

Látka obsahující ve své struktuře halogen se zahříváním v přítomnosti CuO rozkládá na těkavý halogenid, který obarvuje nesvítivý plamen modrozeleně. Breisteinova zkouška dokazuje přítomnost halogenů v látce kromě fluoru a nedokáže rozlišit jednotlivé halogeny. Slouží jako orientační důkaz.


Důkaz dusíku vázaného ve skupině NH2:

Zahříváním ogr. látky obsahující ve své struktuře dusík ve skupině NH2 se silnou zásadou se uvolňuje amoniak.

Důkaz dusíku:

Kyanidové ionty vzniklé mineralizací organické látky reagují s železnatou solí na hexakyanoželeznatan a ten reaguje v kyselém prostředí s železitou solí na Berlínskou modř.
6CN- + Fe2+ → [Fe(CN)6]4-
3[Fe(CN)6]4- + 4Fe3+ →Fe4[Fe(CN)6]3 - Berlínská modř


Důkaz síry:

Po alkalickém tavení lze síru dokázat jako sulfidové anionty nitroprusidem sodným (nebo octanem sodným) na červenofialový roztok"

Poznámka

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54ec9ba8e1f0f.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Organicka_elementarni_analyza.doc (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse