Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Organické duševní poruchy

Organické duševní poruchy

Kategorie: Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje základní informace o duševních chorobách a jejich základní charakteristice, konkrétně se text zaměřuje na demenci a delirium.

Obsah

Úvod
1.Organické duševní poruchy a jejich základní charakteristika
2.Demence
3.Delirium
Závěr
Seznam použitých zdrojů

Úryvek

"F00 Demence u Alzheimerovy choroby
Demence u Alzheimerovy choroby (F00) je jedna z nejčastěji vyskytujících se demencí vůbec a jednou z nejčastějších příčin úmrtí. Představuje celosvětově velký zdravotní, sociální a ekonomický problém. Alzheimerova choroba je primární demence, tzn. že je způsobená primárním onemocněním, a to atrofií mozkové tkáně. Má typické morfologické postižení šedé hmoty mozkové: Alzheimerovské plaky a degenerativní změny neurofibrilárního systému. (PAVLOVSKÝ, 2001 ZVOLSKÝ, 1996)
Alzheimerova choroba má dvě klinické formy: forma s časným začátkem a forma s pozdním začátkem. Alzheimerova choroba s časným začátkem může začít již ve středním věku, vždy však před 65. rokem a probíhá relativně rychle. Projevuje se výraznými poruchami vyšších kortikálních funkcí, zpočátku hlavně poruchou řeči a poruchami praxe. Jindy je schopnost mluvit zachovalá, ale zhoršuje se schopnost rozumět řeči, pacienti tak hodně mluví, ale málo rozumějí, později nerozumějí vůbec. Rychle se rozvíjí agrafie (neschopnost vyjadřovat se písmem), alexie (neschopnost číst), akalkulie (neschopnost počítat) a apraxie (ztráta schopnosti vykonávat složité pohyby a výkony). Přítomná je i depresivní nálada. V pokročilejších stádiích se prohlubují řečové poruchy, ztrácejí schopnost péče o sebe sama, přestanou dbát na osobní hygienu a komunikovat se svým okolím. Objevuje se svalová ztuhlost, někdy epileptické záchvaty.
Alzheimerova choroba s pozdním začátkem se dříve nazývala jako senilní demence, vzniká po 65. roku a probíhá pomaleji. Hlavním znakem jsou poruchy paměti, postihuje všechny složky intelektu, dochází k dezintegraci osobnosti, která se projevuje ztrátou estetických a etických citů, ztrátou zájmů, poruchami paměti vedoucími k dezorientaci. Nemocný si neuvědomuje svůj stav, zanedbává hygienu, toulá se po ulicích, nosí domů různé odpadky, dezorientace se prohlubuje, později dochází k neschopnosti sebeobsluhy. (MALÁ, 2002 PAVLOVSKÝ, 2001)

F01 Vaskulární demence
Vaskulární demence (F01) byly dříve označovány jako aterosklerotické nebo arteriosklerotické. Jde o demenci, které se vyvíjí na podkladě ischemických změn mozkové tkáně na podkladě aterosklerotického postižení cév pod obrazem nárazovitě se zhoršující psychické výkonnosti. Vaskulární demence může vzniknout též akutně jako důsledek náhlé cévní mozkové příhody. Projevují se dezorientací, úzkostí, iluzivním vnímáním, psychotické prožitky jsou zpravidla velmi nepříjemné, nemocní mají pocit bezprostředního ohrožení a proto často prchají z domova bez ohledu na to, jak jsou oblečení. Na počátku onemocnění jsou přítomny bolesti hlavy, závratě, poruchy spánku, nesoustředěnost, unavenost, nevýkonnost a různé hypochondrické stesky s emoční labilitou. Poruchy paměti jsou mírné, nemocní si pamatují staré věci, ale zapamatování nových dějů je postiženo, též je narušeno učení. Vážnou komplikací vaskulární demence jsou stavy zmatenosti, ke kterým dochází v pozdně večerních a nočních hodinách. (MALÁ, 2002)"

Poznámka

Použité zdroje jsou v práci uvedeny, ale pouze jako poznámky za textem, celkový soupis chybí.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9492
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse