Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Organické sloučeniny - prezentace

Organické sloučeniny - prezentace


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Prezentace se zabývá organickými sloučeninami, především uhlovodíky. U jednotlivých probíraných skupin uvádí základní vlastnosti i představitele a jejich charakteristiky.

Obsah

1.
Aromatické sloučeniny
2.
Rozdělení organických sloučenin
2.1.
Uhlovodíky
2.2.
Deriváty uhlovodíků
3.
Alkany
4.
Alkeny
5.
Alkadieny
6.
Areny
7.
Halogenderiváty
8.
Alkoholy
9.
Fenoly
10.
Karboxylové kyseliny

Úryvek

"AROMATICKÉ SLOUČENINY
Organické sloučeniny, ležící na aromatickém jádře.
Benzen C6h6 – kapalina, hořlavá, zdraví škodlivá - z ropy -slouží jako rozpouštědlo
Rozdělení organických sloušenin
1. uhlovodíky (uhlík+vodík) -podle tvaru řetezce – acyklické a cyklické
2. deriváty uhlovodíků (uhlík+vodík+prvek) -zvláštní případ jsou ty, které obsahují funkční skupinu jako součást cyklu = heterocyklické sloučeniny
ALKANY
Nasycené acyklické uhlovodíky (jen jednoduché vazby)
Koncovka –an
Reakce nasycených uhlovodíků -oxidace = účinkem kyslíku dochází k přeměně uhlovodíků na oxid uhličitý a vodu za uvolnění značného množství tepla i světla (hoření). -sulfochlorace = účinkem směsi oxidu siřičitého a chloru, vznikají alkansulfonylchloridy. -Krakování = chemický děj značného techn. významu, uskutečňovaný v nepřítomnosti kyslíku."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51f2279f0e815.zip (39 kB)
Nezabalený formát:
Organicke_slouceniny.ppt (138 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse