Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Organizace a řízení zdrojů IS/IT - outsourcing

Organizace a řízení zdrojů IS/IT - outsourcing


Kategorie: Inovační management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá organizací a řízením zdrojů IS/IT (Informačních systémů / Informačních technologií) - outsourcingem. Charakterizuje pojem IT outsourcing a uvádí vybrané IT outsourcing firmy: Hewlett-Packard Company, PERSEUS, Genesis 2, Core Computer a ICL ČR.

Obsah

1.
IT outsourcing
2.
Vybrané outsourcingové IT/IS firmy
2.1.
Hewlett-Packard Company
2.2.
PERSEUS, s.r.o.
2.3.
Genesis 2
2.4.
Core Computer
2.5.
ICL ČR

Úryvek

"2. Vybrané outsourcingové IT/IS firmy
Zaměřil jsem se na firmy, které poskytují outsourcingové služby v informačních technologiích a v informačních službách. Vybrané firmy provozují svou činnost v Ostravě nebo v celorepublikovém měřítku. U každé firmy jsou popsány její nejvýznamnější služby v tomto oboru.

2.1 Hewlett-Packard Company
Kterých IT/IS outsourcingových služeb mohou zákazníci HP nejčastěji využívat? Zde je jejich přehled a stručný popis :
Audit sítě – cílem je prověřit funkčnost a výkonnost komunikační sítě zákazníka, služba identifikuje potencionální problémy a doporučí kroky ke zlepšení

Správa sítí - služba zajišťuje průběžné sledování datové sítě (LAN, WAN) za účelem jejího nepřetržitého a bezpečného provozu

Správa systému - zajišťuje správu výpočetních systémů HP i jiných dodavatelů pro distribuovaná prostředí typu klient/server

Správa systémů SAP R/3 – účelem je plánovat, navrhovat, zavádět a spravovat SAP R/3 prostředí.

Správa základních prostředků - správa základních hmotných prostředků výpočetní techniky z hlediska inventarizace a s ní souvisejících finančních a účetních procesů firmy

Správa uživatelského prostředí - plánování, vytváření a udržování nejvhodnějšího, standardizovaného prostředí pro interní uživatele

HelpDesk - nabízí telefonickou pomoc při řešení softwarových, hardwarových i síťových problémů, které se ve standardním uživatelském PC prostředí zákazníka mohou vyskytnout

2.2 PERSEUS, s.r.o.
Firma Perseus nabízí z oblasti outsourcingu v IT/IS oblasti tyto hlavní služby :

správa hardwarového vybavení - outsourcingová společnost pronajme podniku technické zdroje za měsíční paušál, který se s časem ( pokud to je možné ) nemění. Podnik pak má zajištěnu výkonově stálé technické prostředky. V případě využití této služby je outsourcingová smlouva uzavírána minimálně na dobu střední obměny tedy 2 až 3 roky. Všechny vzniklé problémy vzniklé při používání těchto zdrojů pak následně řeší dodavatel ( outsourcingová firma )

správa systémů - zajištění provozu a rozvoje informační infrastruktury přímo u zákazníka

správa aplikací - správa jednotlivých aplikací, které daná firma využívá ke své činnosti. Zde je výhoda outsourcingu nejmarkantnější. Náklady na vyškolení pracovníka, který následně zajišťuje provoz dané aplikace jsou mnohonásobně větší než pořízení stejných služeb formou outsourcingu."

Poznámka

Informace obsažené v práci již nemusí být aktuální.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_pek0005.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Outsourcing_IS_IT.rtf (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse